Vilka vävnader består lungorna av?

Innehållsförteckning

Vilka vävnader består lungorna av?

Vilka vävnader består lungorna av?

Lungorna är uppbyggda av en speciell sorts vävnad med mängder av lungblåsor som innehåller luft, de kallas även alveoler. Om man tar i en lunga känns den ungefär som en tvättsvamp. Lungblåsornas väggar är tunna, för att syrgas och koldioxid lätt ska kunna passera.

Hur syresätts lungorna?

Blodet som ska syresättas passerar lungorna genom "lilla kretsloppet". Syrefattigt blod med hög koldioxidhalt pumpas ut från höger hjärtkammare in i lungartären som följer luftrörens förgreningar ut mot lungkapillärerna kring alveolerna. Där avger blodet koldioxiden och tar upp syre från inandningsluften.

På vilka olika sätt skyddas lungorna?

Lungorna hänger fritt, skyddas av bröstkorgen och omger i sin tur ditt hjärta. Man kallar hela lungan för lungsäck samtidigt som den genom naturliga fåror delas upp i så kallade lunglober. Lungorna är elastiska vilket gör att de kan expandera (när du andas in) och dras samman (när du andas ut).

Vad består Respirationsorganen av?

Andningsorganen består av de övre och de nedre luftvägarna, men även strukturen kring luftvägarna med bröstkorg och andningsmuskulatur med den största muskeln, diafragma, är viktiga för att andningen skall fungera [4-6].

Kan drabba lungorna?

Vid en lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade. Orsaken är oftast bakterier och då behandlas du med antibiotika. Då kan du få hosta, feber och svårt att andas. De flesta med lunginflammation blir helt friska inom någon månad.

Hur är lungorna uppbyggda?

Lungorna är uppbyggda av en speciell sorts vävnad med mängder av lungblåsor som innehåller luft. Det gör att lungorna har ungefär samma konsistens som en tvättsvamp. I varje lunga finns ungefär 400 miljoner lungblåsor. Lungblåsornas väggar är mycket tunna för att syre och koldioxid lätt ska kunna passera.

Hur påverkar Covid lungorna?

Berätta mer om vad ni kom fram till. Svårt sjuka Covid-19 patienter med lungsvikt uppvisar vita fläckar på CT. Det visade sig att deras lungor innehåller en klar geléliknande vätska. Vi kunde visa att det är polysackariden hyaluronan och att den fyller alveoler i lungorna.

Hur påverkas andningsfrekvensen?

Andningen styrs från hjärnan Du andas mer om innehållet av koldioxid i blodet ökar. Det är för att kroppen behöver bli av med koldioxiden. På så sätt anpassas andningen automatiskt till kroppens behov. Du kan även påverka andningen med viljan och det sker från den så kallade hjärnbarken.

Vilka delar ingår i Respirationssystemet?

I lungorna tar blodet upp syret och för det vidare till kroppens olika delar.

 • Luftvägarna transporterar luft till lungorna. Din kropp behöver syre för att kunna leva. ...
 • Näsan filtrerar och värmer luften. ...
 • Bihålorna gör skallen lättare. ...
 • Struphuvudet. ...
 • Lungorna. ...
 • Andningen. ...
 • Utbytet av syre och koldioxid.

Vilka typer av sjukdomar finns i lungorna?

 • Det finns olika typer av sjukdomar i lungorna. Det finns obstruktiva lungsjukdomar, där luftflödet i luftvägarna är förhindrat. Det finns även restriktiva lungsjukdomar med minskad total lungvolym. Dessutom finns en rad andra sjukdomar såsom tuberkulos och lungcancer.

Vad kallas Människans lungor?

 • Människans lungor är inneslutna i en lungsäck vardera kallad pleura. Pleuran består av två serösa membran där det membran som har kontakt med lungan kallas viscerala pleuran och det yttre kallas parietala pleuran. Parietala pleuran har kontakt med mediastinum, diafragman och torakalväggen.

Hur är lungorna indelade i lober?

 • Lungorna är indelade i lober. Höger lunga är indelad i tre så kallade lober och vänster lunga i två lober. Loberna delas sedan in i flera mindre delar. Till varje del går ett eget luftrör samt egna blodkärl. Varje lunga omges av en så kallad lungsäck med dubbla väggar av bindväv. Lungorna är uppbyggda av lungblåsor med luft

Hur transporterar du luft till lungorna?

 • Luftvägarna transporterar luft till lungorna Din kropp behöver syre för att kunna leva. Lungorna tar upp syre från luften när du andas in. Lungorna släpper sedan ut gasen koldioxid när du andas ut. Luften passerar genom det som kallas luftvägarna.

Relaterade inlägg: