Vilka ben består Skuldergördeln av?

Innehållsförteckning

Vilka ben består Skuldergördeln av?

Vilka ben består Skuldergördeln av?

Grunden för skuldergördeln är övre delen av bröstkorgen, bestående av ryggraden, revben och bröstbenet (sternum).

Vad är Skuldergördeln?

Skuldergördel (latin: cingulum extremitatis superioris, "övre extremitetens bälte") är , i människans skelett, den ring av ben som vilar på bröstkorgens (thorax) övre del. Skuldergördeln består av kroppens två skulderblad (scapula) och två nyckelben (clavicula).

Vad gör skulderbladen?

Skulderbladsleden är en funktionell led som gör att skulderbladet kan glida på bröstkorgens baksida och hålls samman av muskler. Ungefär 1/3 av armens rörelse sker i den här leden. Skulderbladets funktion är viktig, då det utgör armens upphängning på kroppen.

Vad heter musklerna mellan skulderbladen?

subscapularis ("muskeln under skulderbladet") har sitt ursprung. ... serratus anterior ("den sågtandade muskeln") har sitt ursprung på revben 1-9 (därav det sågtandade utseendet) och sitt fäste längs med den mediala kanten (margo medialis scapulae). Serratus anterior drar skulderbladet mot bröstkorgen och stabiliserar det.

Vilka tre ben ingår i armen?

Armen innehåller tre stora ben, överarmsbenet i överarmen samt strålbenet och armbågsbenet i underarmen. Handen innehåller många små ben.

Vad heter skelettets delar?

Axialskelett

  • Kranium.
  • Ryggrad.
  • Bröstkorg.
  • Bäcken.
  • Ben.
  • Fot.
  • Skuldergördel.
  • Arm.

Vad är Axelled?

Axelleden är en kulled och kan röras i tre plan. Man kan därför pendla med armen framåt och bakåt, föra den in eller ut från kroppen ända upp över huvudet samt rotera den. Axelleden är kroppens rörligaste led.

Varför gör skulderbladen ont?

När du får ont kring skulderbladen kan det bero på ett antal olika tillstånd. Ofta är man stel i muskler och leder till följd av stillasittande eller brist på träning. Värken går ofta över av sig själv, men kan i vissa fall kräva utredning.

Vilka muskler stabiliserar skulderbladet?

När huvudet och nacken placerats.De muskler som man fokuserar på att använda för att stabilsera skuldran är serratus anterior, mellersta och nedre trapezius, rhoboideus, latissimus dorsi snarare än pectoralis minor, övre trapezius och levator scapulae.

Vilken typ av ben är skulderbladen?

Platta ben finns i skallen. Även bröstbenet, revbenen, skulderbladen och höftbenen räknas till platta ben.

Relaterade inlägg: