Vad består Larynx av?

Innehållsförteckning

Vad består Larynx av?

Vad består Larynx av?

Struphuvudet består av ett sköldbrosk (cartilago thyroidea), ett ringbrosk (cartilago cricoidea), två kannbrosk (cartilago arytenoidea, "arybrosk"), muskler, blodkärl, nerver och stämbanden.

Hur är svalget uppdelat?

Svalget kan indelas i tre delar: nässvalget (nasofarynx eller epipharynx), munsvalget (orofarynx) och nedre delen av svalget, undre svalgrummet, som kallas hypofarynx eller laryngofarynx.

Vad betyder Farynx Pharynx?

Svalget. Svalget (farynx) utgör förbindelsen mellan näshåla och munhåla till struphuvudet (larynx) och matstrupen (esofagus).

Vilken funktion har struplocket och gommen?

Struplocket eller epiglottis är en tunn broskflik täckt av en slemhinna som skyddar röstspringan. Vanligtvis är denna uppfälld, men vid sväljning fälls struplocket ner så att vätskor och föda inte kan komma ner i luftstrupen (trachea) utan passerar ner i matstrupen (esofagus).

Vilka brosk består larynx av?

Struphuvudet – larynx Det är uppbyggt av olika strukturer av hyalint och elastiskt brosk – vilket bildar ett broskskelett. Broskskelettets viktigaste delar är struplocksbrosket, sköldbrosket, ringbrosket och kannbrosken.

Vad är luftstrupen uppbyggd av?

Luftstrupen är uppbyggd av ringar av brosk På insidan är luftstrupen täckt av samma typ av slemhinna som finns i resten av luftvägarna. Luftstrupen är ungefär 10 centimeter lång. Sedan delar den upp sig till två stora luftrör som går in i varsin lunga.

Var är svalget?

Svalget. Svalget är ett hålrum som finns bakom munhålan och näshålan. Det fortsätter ner till matstrupen och struphuvudet.

Vad är svalget till för?

Svalget är därmed delaktigt i de livsuppehållande funktionerna andning och sväljning. Luft och föda måste turas om att passera genom sval- get för att luften inte ska hamna i magen och ännu viktigare, att födan inte ska hamna i luftvägen. Svalget är aktivt under tal, hostning, kräkning och kväljning.

Vad finns i svalget?

Svalget. Svalget är ett hålrum som finns bakom munhålan och näshålan. Det fortsätter ner till matstrupen och struphuvudet.

Finns i svalget?

Svalget är aktivt under tal, hostning, kräkning och kväljning. Dess funktion är komplex och kräver koordination av en mängd muskler och nerver. Svalget består av mjukvävnad; innerst finns slemhinna, utanför den en muskelhinna och ytterst finns ett bindvävsskikt.

Relaterade inlägg: