Vad kan påverka din lön?

Innehållsförteckning

Vad kan påverka din lön?

Vad kan påverka din lön?

Din insats på jobbet ska påverka vilken lön du får. Om du skaffat ny erfarenhet, nya arbetsuppgifter eller utvecklat dig inom yrket ska du också få högre lön. Exakt hur lönesättningen ser ut för ditt jobb står i kollektivavtalet. Läs ditt kollektivavtal, så har du koll på om du får rätt lön.

Vilka faktorer påverkar vilken lön män får?

Din lön påverkas av de villkor ni har på din arbetsplats. Du ska ha rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Arbetsgivaren har ett ansvar för att se till att du har en bra arbetsmiljö, att du får kompetensutveckling och att din chef har möjlighet att bedöma det du gör.

Vilka orsaker kan ligga bakom att det finns löneskillnader mellan könen?

Den mest framträdande faktorn för lönegapet mellan kvinnor och män är överrepresentationen av kvinnor i relativt lågbetalda sektorer som omsorg, handel och utbildning. Ungefär 30 procent av lönegapet förklaras av detta.

Kan man förhandla sin lön?

Det är vanligt att du kan få frågan om vad du tänkt dig för lön. Att få möjlighet att ge ett första löneförslag ger dig ett visst övertag. Om du inte får någon fråga om vad du begär, så bör du på ett snyggt sätt framföra detta ändå. ... Hänvisa till din tidigare lön om den var bättre och till dina kompetenser.

Vilka får pengar från kommunal?

För att ta del av engångsbeloppet ska du jobba inom region eller kommun och kommunalförbund som ingår i Kommunals kollektivavtalsområde. Du ska vara månadsavlönad arbetstagare, alltså inte anställd med timlön. Engångsbeloppet har Kommunal förhandlat fram för hela kollektivet. Beloppet betalas ut av arbetsgivaren.

Hur gör man för att få högre lön?

Ett effektivt sätt att höja sin lön rejält kan vara att byta arbete. Men även du som vill stanna kvar där du är, kan du bli medveten om vilken lön du skulle kunna på andra företag. Gör så här: Sök intressanta jobb, ange olika löneanspråk och se om du blir kallad till intervjuer.

Hur räknar män ut löneskillnaden mellan män och kvinnor?

Vid lönegapet 21,5 % utgör kvinnors löner 0,785 av mäns löner. Uttryckt som mäns löner genom kvinnors löner, dvs. 1/0,785=1,274 blir lönegapet 27,4 %.

Vad är lönegapet?

Lönegapet, som det kallas, är ett otympligt mått på både löneskillnader och rättvisa. Grupperna kvinnor med lön respektive män med lön är inte homogena och om man rensar statistiken från skillnader i utbildning, hel- och deltid, yrke, branscher och ålder blir gapet betydligt mindre och håller sig runt fyra procent.

Relaterade inlägg: