Vad består vår sol av?

Innehållsförteckning

Vad består vår sol av?

Vad består vår sol av?

Fakta om solen Solen är cirka 4,5 miljarder år gammal. Precis som alla stjärnor består vår sol av gas. Massan utgörs av 70,6 % väte och 27,4 % helium. En kraftfull gravitationskraft håller samman massan och skapar ett enormt tryck och extrema temperaturer på 15 miljoner grader Celsius i solens kärna.

Vad heter vår sol?

I Grekland talade man om Helios, i den assyriska och babyloniska mytologin talas de om Shamash, i Egypten om Ra, i Indien om Surya. I romersk mytologi finner man guden Sol Invictus, vilken troligen är den gud som gett oss namnet på det glödande klot som till synes rör sig över himlen.

Hur många jorden får plats i solen?

Rymmer en miljon jordar Solens diameter är 109 gånger så stor som jordens och 10 gånger så stor som Jupiters (den största planeten i solsystemet). Över en miljon jordar skulle kunna rymmas i solen. Precis som planeterna roterar solen, fast för solen tar det ungefär en månad att avsluta ett varv.

Hur kan man ta reda på vilka ämnen som finns i en stjärna?

Man kan ta reda på vilka grundämnen som finns i solen och i andra stjärnor genom att analysera ljusets spektrum (se fråga 176). Alla grundämnen absorberar ljus vid specifika våglängder - detta har vi kommit fram till genom att studera ämnenas egenskaper i laboratorier här på jorden.

Hur solen får sin energi?

Solceller består av ett antal seriekopplade kiselceller vilka omvandlar solens strålar (som innehåller fotoner) till elektroner, alltså el. När solen skiner på panelerna så producerar de likström. Elen går vidare till växelriktaren vilken då omvandlar likströmmen till växelström som vi kan använda i våra hem.

Hur många Jupiter får plats i solen?

Jupiter har 1/1000 av solens massa. Om den hade 100 gånger mer materia skulle den ha varit tillräckligt tung för att ha utvecklats till en stjärna. Lyckligtvis inträffade detta inte. Lyckligtvis för att då hade de andra planeterna, inklusive jorden och därmed livet självt, kanhända aldrig bildats.

Hur kommer värmen från solen till jorden?

Det finns tre sätt för värme att sprida sig: genom ledning sprider sig värmen i marken och till den lägsta millimetern luft; genom strålning från marken blir luften längst ner i atmosfären upphettad och genom omblandning fördelas värmen i hela den nedre delen av atmosfären.

Vad avgör färgen på en stjärna?

Men Polaris utstrålar mer än två tusen gånger mer energi än solen! Mängden energi som en stjärna faktiskt utstrålar är stjärnans LUMINOSITET. ... Detsamma gäller för stjärnor – ljuset de utstrålar är olika färger – från blått och vitt, till gult, orange och rött. Färgen vi ser är beroende av deras yttemperatur.

Hur får en stjärna sin energi under det normala livet?

Hur får en stjärna sin energi under det `normala`livet? ... Större stjärna → högre temperatur. Temperatur påverkar färg, varm, blå och kallare är röd. Stora stjärnor lever kortare än små.

Relaterade inlägg: