Vad kan brist på natrium leda till?

Innehållsförteckning

Vad kan brist på natrium leda till?

Vad kan brist på natrium leda till?

Vad händer vid natriumbrist? Brist på natrium är sällsynt, men kan förekomma vid extrem svettning och kraftig diarré. Om man samtidigt lider av vätskebrist (dehydrering) kan blodtrycket bli livshotande lågt. Personer med diabetes eller vissa njursjukdomar är mer utsatta för natriumbrist.

Vad betyder lågt natrium?

Vad är ett lågt natriumvärde (Hyponatremi)? Ett lågt natriumvärde, också kallat hyponatremi, kan bero på ett flertal faktorer. Den vanligaste orsaken är ökat vätskeintag som ger en ökad utspädning av natrium i kroppen och ökad förlust av natrium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning.

Vilken Jon bildar natrium?

I sina föreningar är natrium alltid envärt; i vattenlösning av ett lösligt natriumsalt bildas alltså jonen Na+.

Är sodium natrium?

Ett grundämne i alkalimetallgruppen. Det har kemiskt tecken Na, atomnummer 11 och atomvikt 23. ... Natrium är den huvudsakliga katjonen i extracellulära kroppsvätskor. Dess salter är de mest använda inom medicin.

Kan man få i sig för mycket salt?

För hälsan I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen. Men mycket natrium kan höja blodtrycket, och det i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador.

Hur undviker man överskott på natrium?

TDI: Mycket sällan behöver man ge tillskott av natrium, i så fall i form av alger, selleri, havssalt. Undantag kan vara att en elektrolytbalanserade sportdryck bör innehålla natrium för att ersätta det man svettas ut vid kraftiga ansträngningar. De flesta konsumerar för mycket salt och behöver inte tillskott.

Vad kan bero på ett lågt natriumvärde?

  • Ett lågt natriumvärde, också kallat hyponatremi, kan bero på ett flertal faktorer. Den vanligaste orsaken är ökat vätskeintag som ger en ökad utspädning av natrium i kroppen och ökad förlust av natrium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning.

Vad är ett förhöjt natriumvärde?

  • Ett förhöjt natriumvärde, också känt som hypernatremi, beror vanligtvis på vätskebrist där koncentrationen av natrium ökar som följd av en minskad mängd vätska i kroppen. Förhöjda nivåer kan även ses vid behandling med vissa läkemedel. Läs gärna i bipacksedeln på dina läkemedel om ditt natriumvärde ligger förhöjt.

Vad är natrium i blodet?

  • Natrium är ett mineralämne som har en viktig roll för balansen mellan salt och vätska i kroppen. Nivån av natrium i blodet regleras genom ett samarbete av flera olika organ i kroppen: hjärna, hjärta, njurar och binjurar. Vanligt bordsalt, koksalt, innehåller natriumklorid och du får ofta i dig tillräckligt mycket natrium genom det saltet.

Vad är rekommenderade dagsbehovet av natrium?

  • Natrium förekommer även i mindre mängder i rött kött och fågel. Vad är det rekommenderade dagsbehovet av natrium? Enligt NNR2012 (Nordiska Näringsrekommendationer) rekommenderas max 2-2,4 gram natrium per dag då det (enligt NNR) finns starka vetenskapliga belägg för att salt (som är den främsta källan till natrium) orsakar högt blodtryck.

Relaterade inlägg: