Vad innehåller peritoneum?

Innehållsförteckning

Vad innehåller peritoneum?

Vad innehåller peritoneum?

Ett membran av skvamösa epitelceller, mesotelceller, täcks av atypisk mikrovilli som tillåter en snabb absorbering av vätskor och partiklar i bukhinnehålan. Består av ett yttre skikt på bukhåleväggens insida och ett inre skikt, som innesluter flertalet av bukhålans organ.

Vad är en bukhinna?

Bukhinnan är en slät hinna som täcker bukhålans innervägg och omger organen i bukhålan. Bukhinnan är ett halvgenomträngligt membran och kan därför användas som dialysmembran, dvs. en konstgjord njure.

Vilka är Retroperitoneala organ?

Tolvfingertarmen, colon ascendens och descendens samt bukspottskörteln ligger retroperitonealt men framför fascia renalis som uppåt och åt sidorna innesluter njurar och binjurar men är öppen nedåt.

Vad betyder intraperitoneal?

Injicering under tryck av flytande läkemedel, näringslösning eller annan vätska in i bukhinnehålan via en ihålig nål genom bukväggen.

Vad är bukhålan?

Området i buken som sträcker sig från mellangärdet till den övre öppningen i bäckenet. Bukhålan består av bukhinna och bukens inre organ samt området utanför bukhinnan inklusive retroperitonealrum.

Vad betyder Retroperitonealt?

Ett område som upptar den bakre delen av bukhålan. Det gränsar lateralt till de kvadratiska ländryggsmusklernas kanter och sträcker sig från mellangärdet till kanten av lilla bäckenet, där det fortsätter i form av bäckenets extraperitoneala rum.

Vad är bukväggen?

De yttersta lagren av buken, som sträcker sig från bröstkorgen ner till bäckenet. Bukväggen består till största delen av muskler, men utgör totalt sju lager: hud, subkutant fett, bindvävshinna, bukmuskler, tvärsgående bindvävshinna, fettvävnad utanför bukhinnan och parietala bukhinnan.

Vad är Tarmkäxet?

Tarmkäxet är en dubbelveckad bindvävshinna som fäster vid bakre bukväggen. Förutom att hålla de inre organen på plats är ganska lite känt om dess funktion.

Vilka organ strukturer finns inom bukhålan?

Den bakre delen av bukhinnan kallas för parietala bladet och den del som ligger runt organen kallas för cerala bladet....

  • Matstrupe - Esofagus.
  • Magsäcken - Gaster.
  • Levern - Hepar.
  • Gallblåsan - Vesica Fellae.
  • Bukspotskörteln - Pankreas.
  • Tolvfingertarmen - Duodeum.
  • Tunntarmen - intestinum Tenue.
  • Tjocktarmen - Colon.

Vad är retroperitoneal fibros?

Buken. Utrymmet bakom bukhinnan (retroperitoneum) drabbas ofta av onormal bindvävsökning (idiopatisk retroperitoneal fibros; Ormonds sjukdom). Sjukdomen påverkar hela området i buken runt aorta och urinledarna. Symtomen börjar smygande med molande värk i ryggen, sidorna, nedre delen av buken och låren.

Relaterade inlägg: