Vad är den vita substansen i hjärnan?

Innehållsförteckning

Vad är den vita substansen i hjärnan?

Vad är den vita substansen i hjärnan?

Innanför den grå barken, djupare i hjärnan, finns den vita substansen. Här är nervtrådarna, som löper från nervcellerna i barken, skyddade av ett vitt fettlager som kallas myelin. I den vita substansen finns viktiga hjärnkärnor med olika funktioner.

Vad finns i pannloben?

Loberna har olika uppgifter Hjärnloberna har olika uppgifter. I pannloben kontrolleras alla muskelrörelser som styrs med viljan. I hjässloben finns centrum för känsel och smak. I tinningloben finns bland annat centrum för hörsel och lukt.

Vad är Småkärlssjuka i hjärnan?

Småkärlssjuka är ett samlingsnamn för en grupp av patologiska processer med olika etiologier som drabbar små kärl i hjärnan (1). Det finns stora variationer i definitionen och i en studie var det mindre än 50 procents överensstämmelse vad gäller definitionen av småkärlssjuka mellan olika neuropatologiska centra.

Vad är åldersförändringar i hjärnan?

De normala åldersförändringar som ses i hjärnan är ett resultat av att minnet arbetar långsammare. Tappar man ofta koncentrationer, får svårt att tolka syn- och hörselintryck och får svårare att minnas vid upprepade tillfällen under en månads tid bör man kontakta sin vårdcentral.

Vad består blod hjärnbarriären av?

Struktur. Blod-hjärnbarriären består av tre cellulära element: endotelceller (som utgör kapillären), astrocytutskott och pericyter. Allt tyder på att alla komponenter av blod-hjärnbarriären är viktiga för en fungerande och stabil blod-hjärnbarriär.

Vad innehåller den vita substansen i hjärnan?

  • Den vita substansen i hjärnan innehåller bland annat nervcellernas nervtrådar. Nervtrådarna förbinder hjärnans nervceller med varandra. Den vita substansen går att se om du blir undersökt med datortomografi eller magnetkamera. Då kan också läkaren se om det finns förändringar i substansen.

Vad ansvarar hjärnbarken för?

  • Hjärnbarken ansvarar för vårt medvetande och för tankar, känslor och minne. Från pannlobens hjärnbark styrs även alla våra medvetna rörelser. Sjukdomar i hjärnbarkens nervceller kan därför ge ofrivilliga rörelser som symtom, till exempel kramper vid epileptiska anfall.

Vad är hjärnans inre anatomi?

  • Hjärnans inre anatomi Basala ganglierna. Precis under hjärnbarken ligger grupper av nervceller samlade i så kallade kärnor. De kallas basala ganglierna och har till uppgift att bearbeta information från hjärnbarken och på så sätt styra start och utförande av rörelser.

Vad styr hjärnstammen?

  • Hjärnstammen styr kroppens hormonsystem, andningen, hjärtslagen, kroppstemperaturen, ämnesomsättningen och din vakenhet. Tillsammans med hypotalamus styr hjärnstammen även blodtryck och puls. Från hjärnstammen styrs också reflexer som att svälja och nysa. Lillhjärnan är viktig för balans och rörelser.

Relaterade inlägg: