Vad behöver man för att tvätta bilen?

Innehållsförteckning

Vad behöver man för att tvätta bilen?

Vad behöver man för att tvätta bilen?

Förr i tiden kunde man använda tidningspapper för att torka rutorna eftersom trycksvärtan innehöll bly. Idag är det däremot torkduk eller mikrofiberduk som gäller. Du kan också använda våtservetter/ wipes som är anpassade för glasrengöring.

Får man tvätta bilen själv?

Du kanske funderar på att tvätta bilen på uppfarten eller på gatan utanför ditt hus. Men gör inte det. Olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i sjöar och vattendrag via dagvattenledningarna.

Vart får man tvätta bilen själv?

OKQ8 är unika med att erbjuda tvätthallar på en rikstäckande nivå. Vi finns på över 200 platser i landet och du kan enkelt hitta din närmaste tvätthall genom att använda vår stationssök och bocka i utbudet "Tvätta själv".

Får man spola av bilen med vatten hemma?

Den finns ingen lag som säger att man inte får tvätta bilen hemma. Däremot så är det väldigt olämpligt och dumt att tvätta bilen på gatan där dagvattenbrunnar finns. Har man möjlighet så är det alltid bäst att tvätta i en modern tvätthall.

Kan man tvätta bilen?

Tvätta bilen själv och du kan både spara pengar och undvika repor i lacken från automatiska borsttvättar. ... Tvätta bilen är något alla bilägare behöver göra. En del kör till automatiska borsttvättar av tidsskäl, men det sliter alltid lite mer på lacken jämfört med om man tvättar för hand.

Kan man tvätta bilen med såpa?

När bilen är avspolad från smuts och grus tvättar du den med en tvättsvamp och linoljesåpa i ljummet vatten blandat med linoljesåpa. Var försiktigt så att du inte repar bilen. Fett löser fett och linoljesåpan fungerar därför som avfettningsmedel och gör alla starka kemikalier överflödiga.

Får man tvätta bilen på uppfarten?

Tvätta inte bilen på en hårdgjort yta på gatan, gården, uppfarten eller p-platsen. Oljerester, tungmetaller och andra kemikalier hamnar via dagvattenbrunnarna direkt i våra sjöar och hav. Dessa ämnen är skadliga för både människor och miljö.

Får man tvätta bilen på tomten?

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön.

Får man tvätta bilen på sin garageuppfart?

I praktiken nej, det är visserligen inte uttryckligen förbjudet att tvätta bilen på gatan, men man får inte släppa ut orenat avloppsvatten. Vatten från biltvätt räknas som avloppsvatten eftersom det kan vara kraftigt förorenat. ... För den som tvättar på gatan eller garageuppfarten kan böter på 10 000 kronor utdömas.

Får bil att blänka?

Vill du att bilen ska blänka som om den vore ny i vårljuset – men hinner inte putsa och polera? Köp ett våtvax. Medlet sprejar du direkt på den våta lacken när du tvättat bilen med schampo och sköljt med vatten. Sedan torkar du med sämskskinnet eller annan duk.

Relaterade inlägg: