Hur kollar man upp prostatacancer?

Innehållsförteckning

Hur kollar man upp prostatacancer?

Hur kollar man upp prostatacancer?

PSA-prov. Den vanligaste orsaken till att en man i Sverige får diagnosen prostatacancer är inte symtom, utan utredning av förhöjda värden av blodprovet PSA, prostataspecifikt antigen. PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln och som finns i hög koncentration i sädesvätskan.

Hur behandlar man prostatacancer?

Om behandlingarna. Prostatacancer kan behandlas med kirurgi, strålning, hormoner och cytostatika. Ibland kombineras olika behandlingar. Vilken behandling du kan få beror bland annat på hur stor cancertumören är, om den har spridit sig, och hur du mår i övrigt.

Hur länge kan man leva med avancerad prostatacancer?

Risken att avlida av prostatacancer beror bland annat på tumörens utbredning och hur aggressiv den är. Risken att dö i prostatacancer ökar ju yngre patienten är och ju mer spridd cancern är i kroppen. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Kan man känna på prostatan själv?

Har du besvär eller problem med prostatan kan du låta undersöka den. Kontakta då din vårdcentral. En läkare för då upp ett finger några centimeter upp i analen och känner på prostatans storlek, konsistens och om den är öm eller om det finns knölar i den.

Hur vet man om man har prostataproblem?

Eftersom symtomen vid prostatacancer många gånger liknar prostataproblem är det viktigt att alltid utreda orsaken. Symtom kan vara: blod i urinen. du behöver kissa oftare.

Relaterade inlägg: