Vad är väte gjort av?

Innehållsförteckning

Vad är väte gjort av?

Vad är väte gjort av?

Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Väte är både det vanligaste och det lättaste grundämnet. Vid rumstemperatur och normalt tryck är vätgas gasformigt. Vätgas är en energibärare precis som elektricitet.

Vad består atomkärnan av i vanligt väte?

Atomkärnor består i sin tur av neutroner och protoner. Neutronen har ingen laddning medan protonen är positivt laddad. I "vanligt" vätebestår kärnan av en enda proton. I väteisotopen deuterium finns det även en neutron i kärnan som alltså består av en proton och en neutron.

Hur vanligt är väte?

Väte är universums vanligast förekommande grundämne och det uppskattas att omkring 88 procent av alla atomer i universum är väteatomer. Väte har atomnummer 1 i det periodiska systemet och vätets kemiska symbol är H. Väte är en färglös och luktlös brännbar gas som är universums mest utbredda grundämne.

Hur skapas väte?

Inom industrin är det idag mycket vanligt att framställa vätgas ur naturgas. En hög temperatur (700° C – 1100° C) och närvaron av en metallbaserad katalysator gör att vattenånga reagerar med metan och bildar koldioxid och vätgas. Reaktionen är endotermisk och kräver mycket energi.

Hur många atomer består väte av?

Den lättaste atomen är väte, som väger cirka 1 u, vilket innebär att det går nära 6·1023 väteatomer på ett gram väte. De tyngsta atomerna som har studerats väger nära 300 u. Antalet protoner i kärnan kallas atomnummer och bestämmer vilket grundämne det rör sig om.

Hur mycket väger väte?

Den lättaste atomen är väte, som väger cirka 1 u, vilket innebär att det går nära 6·1023 väteatomer på ett gram väte. De tyngsta atomerna som har studerats väger nära 300 u. Antalet protoner i kärnan kallas atomnummer och bestämmer vilket grundämne det rör sig om.

Hur många skal har väte?

Elektron- skalen betecknar olika energinivåer. Det innersta elektronskalet representerar den lägsta energinivån. Grundämnet väte har endast ett elektronskal. Grundämnet med atomnummer 2 har alltså två stycken protoner.

Relaterade inlägg: