Vad är vit substans?

Innehållsförteckning

Vad är vit substans?

Vad är vit substans?

Grå hjärnsubstans består till huvuddelen av neuronens kropp (soma) och ses som grå vävnad. Här sker större delen av informationsbehandlingen. Grå hjärnsubstans utgör en stor del av vårt nervsystem och finns i hjärnan (encephalon), dvs storhjärnan (cerebrum), lillhjärnan (cerebellum), hjärnstammen och ryggmärgen.

Hur många lober har vi hjärnan och vad heter de?

Hjärnan delas in i storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Storhjärnan består av två halvor (hemisfärer) som i stort sett är spegelvända samt en djupare liggande del som kallas mellanhjärna. Varje hemisfär delas in i fyra lober. Pannloben (frontalloben) ligger längst fram.

Hur långa är Axon?

Axonerna kan vara upp till en meter långa och har en diameter på 0,1–20 μm (hos jättebläckfisken kan de ha en diameter på så mycket som 1000 μm, dvs en millimeter). Axonet kan vara isolerat med myelin som ligger längs axonet och vars isolerande funktion underlättar impulsens fortplantning.

Relaterade inlägg: