Vad bestämmer Asynkronmotorns varvtal?

Innehållsförteckning

Vad bestämmer Asynkronmotorns varvtal?

Vad bestämmer Asynkronmotorns varvtal?

Statorn matas med en spänning och skapar ett roterande flöde (magnetfält). Flödet ”skär” rotorlindningarna och inducerar en EMK i rotorn. ... Strömmen ger upphov till ett vridande moment på rotorn som gör att rotorn vrider sig kring sin egen axel. Varvtalet för rotorn blir något lägre än flödets varvtal i statorn.

Hur fungerar en Asynkronmotor?

Asynkronmotorn benämns även induktionsmotor då upphovet till rotorns magnetfält är elektromagnetisk induktion. Elektromagnetisk induktion uppkommer då en ledare befinner sig i ett tidsvarierande magnetfält. Genom att ansluta statorns terminaler till en trefas växelspänning uppstår ett roterande magnetfält runt rotorn.

Vem uppfann Asynkronmotorn?

Nikola Tesla Induction motor/Inventors

Vad menas med begreppet asynkront?

asynkroʹn (av grekiska nekande a och synkron), icke samtidig, dvs. motsatsen till synkron.

Hur fungerar en trefasmotor?

När elströmmen tillförs statorn bildas ett magnetiskt kraftfält. Detta kraftfält påverkar rotorns lindningar, vilket gör att det bildas ett magnetiskt kraftfält även i rotorn. Kraftfälten samverkar så att rotorn och den motoraxel som är ansluten till rotorn börjar snurra.

Vilken effekt anges på en motors märkskylt?

Märkskylt: Effektfaktor – Cosϕ Den anger i princip hur stor del av motorstömmen som ger aktiv effekt i motorn. Vid användning av motorer med låg effektfaktor är det särskilt viktigt med rätt magnetisering (rätt spänning/frekvens-förhållande) för att undvika överhettning av statorlindningarna.

Relaterade inlägg: