Vad betalar arbetsgivaren under föräldraledighet?

Innehållsförteckning

Vad betalar arbetsgivaren under föräldraledighet?

Vad betalar arbetsgivaren under föräldraledighet?

Om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har du rätt till föräldralön. ... De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket.

Vem betalar ersättning för VAB?

Vab är när en medarbetare stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. Försäkringskassan betalar ut ersättningen som kallas tillfällig föräldrapenning.

Kan man Vabba hur mycket som helst?

Hur många dagar kan jag vabba? Du kan få ersättning för vab i max 120 dagar per år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning för om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk. Om ni är flera som vabbar för barnet kan ni dela på vabbdagarna.

Är VAB tjänstledighet?

Vård av barn (VAB) får du som förälder när du stannar hemma från jobbet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning. ... Ledighet kan tas ut för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller åttondels dag för barn under 12 år.

Vem betalar för föräldraledighet?

När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Enligt många kollektivavtal har den anställda dessutom rätt till ytterligare ersättning, så kallad föräldrapenningtillägg (FPT) som betalas ut genom AFA-försäkring eller föräldralön som betalas av arbetsgivaren.

Hur mycket går man i föräldrapenning?

När barnet är över 18 månader En medarbetare har rätt att vara ledig i den omfattning som hen tar ut föräldrapenning. Föräldrapenning kan betalas ut som hel (100 procent), tre fjärdedels (75 procent), halv (50 procent), en fjärdedels (25 procent) eller en åttondels ersättning (12,5 procent).

Vem betalar pappaledigheten?

När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Enligt många kollektivavtal har den anställda dessutom rätt till ytterligare ersättning, så kallad föräldrapenningtillägg (FPT) som betalas ut genom AFA-försäkring eller föräldralön som betalas av arbetsgivaren.

Måste man ta ut ersättning vid VAB?

Måste jag ta ersättning från försäkringskassan när jag är hemma och vabbar? ... Du kan absolut vara hemma och vårda sjukt barn utan att begära ersättning från försäkringskassan. Din arbetsgivare har ingen rätt att begära att du tar ut ersättning från försäkringskassan och de kan inte heller begära intyg på om du gör det.

Får man ta vab för tandläkarbesök?

om du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn. Du kan också ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri eller om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.

Har arbetsgivare rätt att ifrågasätta vab?

Arbetsgivaren kan ställa frågan, om det skulle vara en möjlighet att vobba, men får inte kräva eller utöva påtryckning att föräldern ska vobba istället för att ta ut vab. Det ska vara barnets behov som styr i första hand och familjen som avgör. ... En arbetsgivare får inte missgynna dig för att du är förälder.

Relaterade inlägg: