Hur fungerar den svenska modellen?

Innehållsförteckning

Hur fungerar den svenska modellen?

Hur fungerar den svenska modellen?

I Sverige reglerar vi villkoren för arbetsmarknaden med lagar som ger miniminivån och sedan fylls ut med fler och bättre villkor genom kollektivavtal. Det är fackförbunden och arbetsgivarna som gemensamt kommer överens om innehållet i kollektivavtalen.

Vad präglar den svenska modellen?

I Sverige har vi ett unikt sätt att styra över hanteringen av löner och anställningsvillkor till arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och anställningsvillkor.

Vad är saltsjöbadsandan och den svenska modellen?

Saltsjöbadsavtalet är den överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare som slöts 1938. ... Den svenska modellen bygger sedan dess på att arbetsmarknadernas parter, det vill säga fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna, gemensamt tar ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på arbetsmarknaden.

Vad karaktäriserar den svenska arbetsmarknadsmodellen?

Vi ser arbetsgivare som parter – inte motparter – i dialogen om hur arbetsmarknaden ska fortsätta utvecklas. Vår utgångspunkt är att denna dialog bygger på överenskommelser mellan parterna i form av kollektivavtal. Ledarna ser möjligheterna i ett föränderligt samhälls- och arbetsliv.

Vad är speciellt med den svenska modellen?

"Den svenska modellen" kallas det samarbete som din arbetsgivare och fackförbunden har. Arbetsgivaren och fackförbunden kommer tillsammans överens om viktiga frågor på arbetsplatsen. Till exempel frågor om lön, semester, pension och ledighet. När man har kommit överens skriver man tillsammans ett avtal.

Hur skapades den svenska modellen?

Kollektivavtalet uppstod i Europa under senare delen av 1800-talet. I Sverige fick tjänstemän rätt att förhandla och organisera sig i fackliga organisationer först 1936. Allt eftersom utvecklades den så kallade Svenska modellen som bygger på samförstånd och enighet kring spelreglerna på arbetsmarknaden.

Hur uppkom den svenska modellen?

Kollektivavtalet uppstod i Europa under senare delen av 1800-talet. I Sverige fick tjänstemän rätt att förhandla och organisera sig i fackliga organisationer först 1936. Allt eftersom utvecklades den så kallade Svenska modellen som bygger på samförstånd och enighet kring spelreglerna på arbetsmarknaden.

Vem slöt saltsjöbadsavtalet?

Saltsjöbadsavtalet var ett historiskt avtal som ingicks 1938 mellan SAF och LO om reglerna för avtal på arbetsmarknadsområdet.

Vad är typiskt för den svenska modellen?

"Den svenska modellen" kallas det samarbete som din arbetsgivare och fackförbunden har. Arbetsgivaren och fackförbunden kommer tillsammans överens om viktiga frågor på arbetsplatsen. Till exempel frågor om lön, semester, pension och ledighet. När man har kommit överens skriver man tillsammans ett avtal.

Hur uppstod den svenska modellen?

Kollektivavtalet uppstod i Europa under senare delen av 1800-talet. I Sverige fick tjänstemän rätt att förhandla och organisera sig i fackliga organisationer först 1936. Allt eftersom utvecklades den så kallade Svenska modellen som bygger på samförstånd och enighet kring spelreglerna på arbetsmarknaden.

Relaterade inlägg: