Hur kan man skriva en argumenterande text?

Innehållsförteckning

Hur kan man skriva en argumenterande text?

Hur kan man skriva en argumenterande text?

Argumenterande texter är ofta uppbyggda på samma sätt: först presenterar man problemet och sin åsikt, skriver en inledning. Sedan presenterar man sina anledningar till att man har sin åsikt, sina argument. De bör vara minst 3 stycken, och utveckla dem.

Vad kan man hålla ett tal om?

Tips på ämnen för argumenterande tal?

 • Argumentera för en metod för att lösa konflikten i Jemen/Burma.
 • Strängare förbud mot att dumpa plast i haven.
 • Bör EU ha gemensamma yttre gränskontroller?
 • Världen blir från en övergripande synvinkel allt bättre.
 • Bör vi läsa mer böcker?
 • Ny uppkörning för personer som förnyar körkortet.

Hur skriver man en inledning till en argumenterande tal?

Presentera ämnet och en målbild, kanske också din intention (syfte) med talet. Förklara varför detta är viktigt och hur det kommer sig att du tar upp detta. Vad är talets budskap formulerad som en slagkraftig formulering/mening? Avsluta med skälen till tesen.

Hur skriver man ett argumenterande tal svenska 3?

Argumentation / Tänk igenom

 1. Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! ...
 2. Ha alltid en tydlig tes! ...
 3. Se till att argumenten har med tesen att göra! ...
 4. Underbygg dina argument! ...
 5. Använd bara de starkaste argumenten! ...
 6. Bemöt tänkbara starka motargument! ...
 7. Raljera inte över en meningsmotståndares brister!

Hur skriver man en avslutning i en argumenterande text?

En avslutning i en argumenterande text har som syfte att sammanfatta hela din text, dra någon slutsats också (dvs upprepa din tes). Det är också bra att vara kreativ, kanske kan sista mening vara en uppmaning till vi läsare att göra något.

Hur skriver man en argumenterande text åk 6?

Argumenterande text

 1. Rubrik: Insändaren ska ha en kort, gärna fyndig rubrik som lockar till läsning. ...
 2. Åsikt: Börja insändaren med att föra fram din åsikt och beskriv problemet så tydligt du kan. ...
 3. Argument för åsikten: Du måste ha bra och genomtänkta argument för din åsikt.

Vad kan man skriva ett hyllningstal om?

Hyllningstal är ofta något man vill göra....Ett tal är en gåva från hjärtat.

 • Hitta det som gör dig ödmjuk, tacksam, glad, stolt i relation till den eller dem som ska hyllas.
 • Hitta två eller tre positiva egenskaper hos den du hyllar och ge exempel på dessa.

Vad gör ett tal bra?

När du talar ska du komma ihåg närvaro och känsla. Lev in dig i varje ord och kom ihåg att vara övertygande. Då du håller ett tal är alla blickar fästa vid dig, så kom ihåg att publiken lätt avläser ifall du säger något du inte menar!

Hur Källhänvisar man i argumenterande tal?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Hur skriver man ett argumenterande tal mall?

I mallen står det att ni ska ge tre argument och ett motargument men om ni inte kan komma på tre argument som stödjer er tes så räcker det med två. Publiken ska bli intresserad och förstå att detta är viktigt. Ni kan skapa intresse genom att exempelvis ställa en retorisk fråga.

Relaterade inlägg: