Vad består kroppens Urinorgan av?

Innehållsförteckning

Vad består kroppens Urinorgan av?

Vad består kroppens Urinorgan av?

Består av urinledarna, urinblåsan och urinröret.

Vilken nerv Innerverar urinblåsan?

De långa banorna i ryggmärgen från pons till conus överför koordinerade signaler från och till blåsa och urinrör. Perifert innerveras de nedre urinvägarna såväl av det autonoma (av viljan oberoende) som det somatiska (viljestyrda) nervsystemet.

Vilka åldersförändringar sker i urinvägarna?

När vi blir äldre löper urinblåsans muskler en ökad risk att börja förlora styrka och funktion. Detta leder till minskad förmåga att dra ihop och klämma. Resultatet blir att det tar längre tid att tömma urinblåsan och att den eventuellt inte töms fullständigt. Därför ligger en del urin kvar i blåsan.

Vad får inte finnas i urinen?

Andra sjukdomstillstånd kan ge upphov till proteiner i urinen (proteinuri, äldre benämning äggvita.) En särskild form av detta är hemoglobinuri, hemoglobin i urinen. Vid infektioner i blåsan eller urinvägarna eller njurbäckeninflammation, finns bakterier i urinen som i normalfallet inte finns där.

Hur fungerar Blåstömningen?

Det kan bero på många olika orsaker. I den här broschyren kan du läsa om regelbunden blåstömning med tappningskateter. Metoden kallas RIK (Ren Intermittent Kateter isering) och innebär att du med hjälp av en tappningskateter tömmer din urinblåsa regelbundet och fullständigt.

Hur går en Blåstömning till?

Det kan bero på många olika orsaker. I den här broschyren kan du läsa om regelbunden blåstömning med tappningskateter. Metoden kallas RIK (Ren Intermittent Kateter isering) och innebär att du med hjälp av en tappningskateter tömmer din urinblåsa regelbundet och fullständigt.

Är inte kissnödig?

Man vill undvika överfyllnad av urinblåsan eftersom en uttänjd blåsa kan leda till en permanent skada på urinblåsan. Oförmåga att kontrollera tömningen av urin från blåsan kallas urininkontinens, oförmågan att tömma urin från blåsan kallas urinretention.

Hur fungerar Miktionen?

För att kunna kissa/tömma blåsan samarbetar urinblåsan, hjärnan och slutarmuskeln. När blåsan är full, sänds signaler till hjärnan. Den viljestyrda slutarmuskeln runt urinröret fortsätter att vara sammandragen tills du medvetet bestämmer dig för att låta muskeln slappna av så att du kan kissa.

Vem är nummer 1 i urinblåsan?

  • Urinblåsan är nummer 1. Urinen samlas upp i njurbäckenet, som har förbindelse med urinledarna (uretärerna) som för urinen till urinblåsan. Urinledarna är ungefär 20 till 25 centimeter långa, och dess väggar är försedda med glatt muskulatur som genom peristaltiska rörelser pressar urinen nedåt.

Vad är urinblåsans funktion?

  • Urinblåsans funktion är att lagra och tömma urin. Muskulaturen i bäckenbotten har en viktig funktion för kontinensen. Urinblåsans vägg är uppbyggd av ett nätverk av sammanflätade muskelfibrer i flera lager. Invändigt är den klädd med epitelvävnad (urotel), som ständigt förnyas.

Vad är urinblåsans vägg?

  • Urinblåsans vägg är uppbyggd av ett nätverk av sammanflätade muskelfibrer i flera lager. Invändigt är den klädd med epitelvävnad (urotel), ... Den somatiska (viljestyrda) innervationen går via n. pudendalis till den tvärstrimmiga muskulaturen i uretra och bäckenbotten.

Vad består urin av?

  • Urin består av ungefär 95 % vatten, de återstående beståndsdelarna, i nedstigande koncentrationsordning samt andra lösta joner, oorganiska och organiska beståndsdelar: Tidigare trodde man att urin var sterilt i blåsan, men så är inte fallet.

Relaterade inlägg: