Vad är pappersförpackningar gjort av?

Innehållsförteckning

Vad är pappersförpackningar gjort av?

Vad är pappersförpackningar gjort av?

Pappersförpackningar är gjorda av pappersfiber som är en attraktiv råvara. Särskilt den kvalitet som används till förpackningar av kartong eller wellpapp. Energiförbrukningen är 70 procent lägre när återvunnen fiber används istället för att använda ny skogsråvara.

Vad händer när man slänger papper?

Pappersfibern kan återvinnas upp till fem till sju gånger innan den är utsliten och förbränns. På sorteringsanläggningarna grovsorteras det som inte är tidningar bort innan de skickas vidare till ett pappersbruk. Returpappret genomgår en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till massa.

Vad händer med mjölkförpackningar?

På alla våra produkter står det hur förpackningen ska återvinnas. Våra vanligaste förpackningar – mjölkpaketen – görs av helt ny kartong. När du sedan lämnar dem till återvinning kan kartongfibrerna återvinnas och användas i bland annat tvättmedels- och flingpaket.

Var slänger jag papper?

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Allt kan återvinnas.

Vad får man slänga i tidningsinsamlingen?

I tidningsinsamlingen kan du lägga:

  • Dagstidningar.
  • Veckotidningar.
  • Broschyrer.
  • Reklamblad.
  • Kataloger.
  • Kontorspapper.
  • Pocketböcker - om ingen annan vill läsa dem!

Relaterade inlägg: