Hur förändras sammansättning hos en atomkärna som utsänder betastrålning?

Innehållsförteckning

Hur förändras sammansättning hos en atomkärna som utsänder betastrålning?

Hur förändras sammansättning hos en atomkärna som utsänder betastrålning?

Hur förändras sammansättningen hos en atomkärna som utsänder alfastrålning? Antalet protoner ökar med 1 medan antalet neutroner minskar med 1. ... Betastrålning uppkommer genom att en neutron omvandlas till en proton och en elektron. Elektronen lämnar kärnan i form av betastrålning.

Relaterade inlägg: