Vad är benvävnad uppbyggt av?

Innehållsförteckning

Vad är benvävnad uppbyggt av?

Vad är benvävnad uppbyggt av?

Benvävnad är den vävnad som bygger upp skelettet. Benvävnad är den hårdaste och fastaste stödjevävnaden som förutom organiska ämnen även innehåller oorganiska mineralsalter. Kring de kollagena fibrerna har det utfällts kalksalter främst kalciumhaltig hydroxylapatit, vilket ger benväven och därmed skelettets stabilitet.

Vad bygger upp ben?

Skelettet är inte död vävnad som man skulle kunna tro. ... Det finns två huvudtyper av celler i skelettet: Osteoklaster kallas de benceller som bryter ner gammalt ben och osteoblaster är de benceller som bygger upp nytt ben. I ett friskt ben arbetar dessa celler för att hålla en god balans i benvävnaden.

Vilka typer av vävnad är bundna till skelettet?

Det finns två typer av benvävnad, kompakt och spongiös benvävnad.

  • Den kompakta benvävnaden (även kallat kortikal benvävnad) finns på ytan av benet och är packad väldigt tätt. ...
  • Den spongiösa benvävnaden (även kallat trabekulär benvävnad) finns innerst i benen och utgör 80% av skelettets vikt.

Hur är ett ben uppbyggt?

Varje ben innehåller både kompakt och svampaktig benvävnad. Det gör att skelettet är starkt, men ändå inte för tungt. Benen består både av kompakt och svampaktig benvävnad. I det kompakta benet finns kanaler med blodkärl, nerver och lymfkärl.

Vad heter den sjukdom där benen i skelettet blir sköra och lättare bryts?

Benskörhet innebär att skelettet blir svagare och att du lättare kan få benbrott. Vanligast är benbrott i handlederna, höfterna, ryggkotorna eller överarmarna.

I vilka typer av ben bildas det blodkroppar?

Inuti benen finns benmärg Benmärgen kan vara både röd och gul. I den röda benmärgen bildas röda och vita blodkroppar. Den gula benmärgen innehåller till stor del fett. I den svampaktiga delen av benet finns röd benmärg hos både vuxna och barn.

Relaterade inlägg: