Hur bildas pleuravätska?

Innehållsförteckning

Hur bildas pleuravätska?

Hur bildas pleuravätska?

Varför uppstår pleuravätska? Det finns olika sjukdomar som kan orsaka pleuravätska. I en lång lista på sjukdomar är den vanligaste orsaken till pleuravätska en cancersjukdom (malign tumör). Även hjärtsvikt eller lunginflammation (pneumoni) kan orsaka pleuravätska.

Vad består lungsäcken av?

Lungsäcken består av två hinnor. En tunn hinna av celler sitter på insidan av bröstkorgshålan, medan en hinna sitter på lungorna. De två hinnorna skiljs åt av ett mycket tunt lager vätska, bara så mycket att de bägge ytorna i lungsäcken hålls fuktiga och glider lätt mot varandra.

Vad är Pleurautgjutning?

Pleuravätska eller pleurautgjutning är ett allvarligt sjukdomstecken som innebär att lungsäcken (latin: pleura) är fylld med vätska. Vanligaste orsaken till pleuravätska är infektioner och hjärtsvikt. Det kan också uppkomma vid cancer (lung-, bröst- och äggstocks-).

Vad betyder pleuravätska?

Mellan pleura viscerale och pleura parietale finns normalt en tunn vätskehinna (

Vilka två delar består andningsorganen av?

Andningsorganen består av de övre och de nedre luftvägarna, men även strukturen kring luftvägarna med bröstkorg och andningsmuskulatur med den största muskeln, diafragma, är viktiga för att andningen skall fungera [4-6].

Vad är pleuran?

Lungorna är omgivna av varsin lungsäck, pleura. Pleura viscerale som är sammanväxt med lungan och pleura parietale som klär thoraxväggens insida. Mellan pleura viscerale och pleura parietale finns normalt en tunn vätskehinna (

Hur mycket pleuravätska kan man tappa?

Pleuratappning ska göras med viss försiktighet. Tappa max 500-700 ml/h. Hastiga stora tappningar kan leda till blodtrycksfall, chock eller lungödem i den expanderande lungan. Avbryt tappningen om patienten börjar hosta.

Vad menas med Atelektaser?

Atelektas innebär förlust av lungvolym orsakad av att en lungdel inte luftfylls vid inandning. I regel har det lufttomma området kvar sin blodförsörjning. Orsaken kan vara medfödd eller förvärvad. Atelektas kan vara i två typer: obstruktiv atelektas, och kompressionsatelektas.

Relaterade inlägg: