Vad är vatten gjord av?

Innehållsförteckning

Vad är vatten gjord av?

Vad är vatten gjord av?

vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O. I naturligt vatten finns även molekyler av tungt vatten; se deuterium och tritium. Vatten kan förekomma i fast form (is), flytande form och gasform (vattenånga).

Vilka former kan vatten ha?

Vid de temperaturer som råder på jorden förekommer vatten i fast, flytande och gasform. Växlingarna dem emellan ger upphov till för vädret betydelsefulla fenomen. Jorden täcks till största delen av vatten (hav).

Vad är det som är så speciellt med vatten?

Här är några av vattnets kemiska egenskaper: Det är ett bra lösningsmedel för många ämnen. Det har en hög kokpunkt jämfört med andra ämnen vars molekyler är lika små. Vatten kan bildas genom att ämnen som innehåller väte förbränns i luft. Vissa metaller reagerar med vatten, och frigör vätgas.

Hur många atomer består en vattenmolekyl av?

På kemispråk heter vatten H2O. H står för väte och O för syre. En vattenmolekyl består av två väteatomer och en syreatom.

Vad kallas det när vatten går från flytande form till fast form?

Smältning/stelning Stelning sker också vid smältpunkten, om temperaturen minskar, men om man talar om vatten kan man kalla den för fryspunkt.

Hur mycket vatten förbrukar vi i Sverige?

  • I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 60 liter för personlig hygien. 30 liter för toalettspolning. 15 liter för disk.

Hur mycket vatten behöver kroppen till för att fungera ordentligt?

  • Människokroppen består till mellan 55 och 78 procent av vatten, beroende på kroppsstorleken. [48] För att fungera ordentligt behöver kroppen tillföras mellan en och sju liter vatten per dag för att undvika uttorkning (dehydrering). Den exakta mängden beror på hur aktiv man är, temperatur, luftfuktighet och andra faktorer.

Vad är ämnen som löser sig i vatten?

  • Ämnen som löser sig i vatten, exempelvis salter, sockerarter, syror, alkalimetaller och några gaser, speciellt syre och koldioxid, är kända som hydrofila ämnen, medan de som inte löser upp sig i vatten, exempelvis fetter och oljor, är kända som hydrofoba ämnen.

Hur mycket vatten går det att dricka på jorden?

  • Det finns cirka 000 000 miljarder liter vatten på jorden, men det är bara en liten del som går att använda som dricksvatten. Den största mängden vatten utgörs av saltvatten som vi inte kan dricka. Bara tre procent är sötvatten.

Relaterade inlägg: