Hur mycket betalar du för el?

Innehållsförteckning

Hur mycket betalar du för el?

Hur mycket betalar du för el?

En normal kostnad för el i lägenhet är alltid olika. Det är omöjligt att säga det exakta genomsnittet eftersom elpriset varierar så pass mycket beroende på bostad. För en lägenhet med normal elförbrukning ligger nog genomsnittspriset på hushållsel mellan 350-650 kr per månad.

Vad betalar ni el?

Snigla. Hejsan, är lite nyfiken på vad ni tecknat för elavtal och vad ni betalar per kWh idag..

Vad är en normal elförbrukning Villa?

Statistiska centralbyrån har tagit fram olika typkunder för el, normal energiförbrukning för en villa är ca 20.000 kWh/år. Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år.

Hur mycket kostar direktverkande el?

En villa eller ett radhus som har direktverkande el som uppvärmning har en energiförbrukning på cirka 25 000 kWh per år, vilket motsvarar ungefär 3400 kronor i månaden. Oavsett om du bor i villa eller lägenhet så tillkommer det också hushållsel (som är all elkonsumtion utom uppvärmning).

Hur mycket kostar el i månaden 2021?

Energianvändningen varierar över året och det innebär att kostnaderna är högre på vintern än på sommaren, skillnaden är större om du använder el för uppvärmning....Variationer över året.
MånadNormal elkostnad för större lägenhet [kr/månad]
Februari1300
Mars1300
April1100
Maj650
BE

Hur mycket betalar ni i elräkning per månad?

Variationer över året
MånadNormal elkostnad för större lägenhet [kr/månad]
Augusti300
September550
Oktober850
November1100
BE

Vad betalar ni i el per månad?

Betalar ca 250-300kr per månad....
Artikel (inkl. moms)Kostnad
Elnätsabonnemang (månadsavgift)90 kr
Elöverföring (253 kWh)107,90 kr
Energiskatt (253 kWh)112,59
Total310,49 kr

Varför betalar man 2 elräkningar?

Det är med el som med allt annat, det du förbrukar måste du betala. Och ju mer du förbrukar, desto högre blir räkningen. ... Elräkningen består av två delar därför att du betalar för två helt olika saker som behövs för att din lampa ska lysa – själva elektriciteten och elnätet som transporterar elektriciteten.

Varför har jag två elräkningar?

Varför kommer det två elräkningar? Alla behöver två olika typer av avtal för att elen levererad hem; ett elnätsavtal och elhandelsavtal. ... Väljer du olika elbolag för de två olika avtalen får du elräkningen från olika avsändare.

Relaterade inlägg: