Vad innehåller UV-strålning?

Innehållsförteckning

Vad innehåller UV-strålning?

Vad innehåller UV-strålning?

Ultraviolett strålning, UV-ljus, kommer från solen men också från konstgjorda ljuskällor som solarier, kvartslampor och svetsutrustning. Strålningen har kortare våglängd än det synliga ljusets. Den mest kortvågiga delen av UV-ljuset, kallad UVC, absorberas av atmosfärens ozonlager.

Vad kommer UV-strålning ifrån?

Både från solen och från solarier utgörs den största delen av UV-strålningen av UVA. Solarier har dessutom oftast en högre andel av UVA-strålning än den naturliga solen. UVA gör pigmentet i huden mörkt. UVA tränger in i hudens djupare skikt.

Vad är UV-ljus bra för?

Är UV-ljus bra eller dåligt? UV-strålar är dåliga då de orsakar förändringar i ditt DNA, vilket kan ge upphov till cancer. UV-strålar är dock bra i den mån att vitamin D3 bildas när UV-ljuset ombildar delar av kroppens kolesterolförråd. En ökad mängd vitamin D3 bidrar med positiva hälsoeffekter för människor.

Vad är UV-ljus Vilka egenskaper har det?

Ultraviolett strålning, förkortad UV-strålning eller UV-ljus, är elektromagnetisk strålning i våglängdsintervallet 1 nanometer. Våglängden är därmed kortare än det synliga ljusets. Det är denna typ av strålning som kan göra oss solbrända, eller i värsta fall förändra våra celler så att vi riskerar cancer.

Vilken våglängd har UV-ljus?

UVljus Page 3 Vad är UVljus Page 4 Vad är UVljus UV-ljus en elektromagnetisk strålning. UVC våglängd (100–280 nm) och all UVC från solen absorberas av ozonskiktet i den övre delen av atmosfären, används i desinficerande syfte av vatten, luft och ytor. Används även för härdning.

Kan man se UV-strålning?

Absorption. Solen producerar UV-strålning av alla våglängder. UVC och den största delen av UVB-strålningen absorberas av ozonlagret. Vanligt glas, exempelvis fönsterglas, är transparent för UVA, men släpper inte igenom kortare våglängder såsom UVB och UVC.

Är UV-ljus farligt för ögonen?

Det har kliniskt bevisats att långvarig exponering för UV-strålning kan skada ögonlocken, hornhinnan och linsen i ögat. Akut exponering för UV-ljus kan skada ögats yttre skikt, ungefär som när huden blir solbränd.

Har UV?

UV-B stråling Den här UV-strålningen utgör cirka 5 % av den ultravioletta strålning som når jorden. UVB-strålningen är starkare än UVA. ... Om exponeringen för UVB-strålningen blir för stor, orsakar det hudrodnad och solbränna. Och i vissa fall kan det leda till hudcancer.

Hur skyddar sig kroppen mot UV ljus?

I nedre delen av överhuden, i det så kallade basalcellslagret, finns pigmentcellerna, melanocyterna. När dessa utsätts för solljus bildar de färgpigmentet melanin, ett färgämne som gör huden brunare för att skydda huden mot solens skadliga strålar.

När används UV-strålning?

UV-C-strålning används för att rengöra luft, vatten och ytor på sjukhus och inom industrin. UV-C-strålningen är farlig för människor och bränner huden och skadar ögonen lätt. UV-C-strålning lämpar sig väl för att desinficera luft och vatten. UV-C-strålning är inte lika lämpligt för att desinficera ytor.

Relaterade inlägg: