Är det farligt att ha förstorad mjälte?

Innehållsförteckning

Är det farligt att ha förstorad mjälte?

Är det farligt att ha förstorad mjälte?

En kraftigt förstorad mjälte kan leda till en allt för omfattande avskiljning av blodkroppar och ge brist på framför allt röda blodkroppar och ibland på trombocyter. Detta tillstånd benämns hypersplenism. Hypersplenismen behöver som regel kompenseras med blodtransfusioner.

Vad kan orsaka förstorad mjälte?

Mjälten sitter på vänster sida högt upp och kan, precis som levern, bli förstorad vid exempelvis körtelfeber och andra sjukdomstillstånd som kan ge känslan av en svullen mjälte. Blindtarmsinflammation gör ofta ont runt naveln och sedan i den högra, nedre delen av magen – men smärtan kan vara diffus.

Hur märks förstorad mjälte?

Smärta under nedre delen av vänstra revbenet (det gör ofta mycket ont till en början för att sedan bli till en dov, bultande smärta) Smärta kring vänster skuldra. Illamående och kräkningar.

Vilka sjukdomar ger förstorad mjälte?

Rubbad blodcirkulation: högersidig hjärtsvikt, levercirros. Hemolys med ökad nedbrytning av röda blodkroppar, t.e.x hereditär sfärocytos. Maligna sjukdomar: malignt lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, kronisk myeloisk leukemi, metastaser. Myelofibros: (med vanliga symtomen anemi, nattliga svettningar, kraftlöshet).

Varför får man förstorad mjälte?

På grund av inlagringen av glukosylceramid växer lever och mjälte. Den växande mjälten kan anta enorma proportioner och orsaka sekundära förändringar av blodet, som blodbrist (anemi), lågt antal blodplättar (trombocytopeni) och få vita blodkroppar (leukopeni).

Kan man känna om mjälten är förstorad?

Mjälten kan också svullna men det kan vara svårt att känna det själv. En läkare kan känna den nedanför revbenen på vänster sida. Även levern kan svullna, i så fall känner du den nedanför höger revbensbåge.

Vad är Myeloproliferativa sjukdomar?

Myeloproliferativa neoplasier, MPN, orsakas av mutationer i de blodbildande stamcellerna, men även att benmärgens mjuka bindväv är dysfunktionell bidrar till sjukdomarnas utveckling. Sjukdomarna är kroniska och kan hos vissa övergå till en akut leukemi. Till MPN hör sjukdomarna: Polycytemia vera (PV)

Vad är mjälten till för?

Mjälten är ett knytnävsstort organ, beläget i bukhålans övre vänstra del. Dess viktigaste uppgift är att bryta ned förbrukade röda blodkroppar. Mjälten deltar också i kroppens försvar mot infektioner. Förstorad mjälte är ett symptom som kan uppkomma vid sjukdomar såsom malaria, skrumplever och flera blodsjukdomar (t.

Relaterade inlägg: