Vad ska ingå i ett underhållsbidrag?

Innehållsförteckning

Vad ska ingå i ett underhållsbidrag?

Vad ska ingå i ett underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är pengar som den förälder som inte bor med barnet ska betala till den förälder som barnet bor hos. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Försäkringskassan kan hjälpa er att beräkna hur stort bidraget ska vara.

Hur mycket ska jag betala i underhållsbidrag?

Hur mycket får jag? Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

När måste jag betala underhållsbidrag?

Barnet har som längst rätt till underhållsbidrag till dess att hen fyller 21 år. Om barnet har fyllt 18 år och har slutat skolan har hen inte längre rätt till underhållsbidrag.

Vad ska underhållsbidraget täcka 2021?

Underhållsbidraget ska täcka omkostnader för barnet – mat, boende och fritidsintressen.

Hur mycket får man i barnbidrag för 3 barn?

Tabell som visar hur mycket du kan få i barnbidrag och flerbarnstillägg
Antal barnBarnbidragFlerbarnstillägg
11 250 kr-
22 500 kr150 kr
33 750 kr730 kr
45 000 kr1 740 kr

Hur beräknas underhåll för barn?

Per år räknat är normalbeloppet 120 procent av gällande prisbasbelopp. 120 procent av 2020 års prisbasbelopp är 4 730 kronor per månad. Den slutliga beräkningen av underhållsbidraget sker enligt en formel; Barnets behov av underhåll tas gånger den bidragsskyldiges överskott / föräldrarnas samlade överskott.

Hur räknar man ut underhåll för barn?

Per år räknat är normalbeloppet 120 procent av gällande prisbasbelopp. 120 procent av 2020 års prisbasbelopp är 4 730 kronor per månad. Den slutliga beräkningen av underhållsbidraget sker enligt en formel; Barnets behov av underhåll tas gånger den bidragsskyldiges överskott / föräldrarnas samlade överskott.

Vad händer om man inte betalar underhållsbidrag?

Om du inte betalar underhållsbidrag för ditt barn eller om du inte har råd att betala kan ditt barn få underhållsstöd från Försäkringskassan. Det betalas ut till den andra föräldern och du ska sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan.

Är underhållsbidrag Inkomstbaserat?

Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån var och ens förmåga. Det betyder att underhållet kan bli högt eller lågt beroende av föräldrarnas inkomster och utgifter samt var barnet bor.

Kan man begära underhåll i efterhand?

Underhållsstöd kan bara betalas ut en månad retroaktivt, alltså en månad tillbaka i tiden (18 kap. 13 § SFB). Sammanfattningsvis går att konstatera att pappan till barnen är underhållsskyldig och att din sambo kan kräva underhållsbidrag i efterhand. Dock bara för tre år tillbaka i tiden.

Relaterade inlägg: