Vilken typ av brandvarnare är bäst?

Innehållsförteckning

Vilken typ av brandvarnare är bäst?

Vilken typ av brandvarnare är bäst?

Joniserande brandvarnare anses därför vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande (eller explosionsartade) bränder med fullständig förbränning, dvs bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort, och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar.

Vad består en brandvarnare av?

De består av en fotocell som känner störningar i ljusstrålen. En optisk brandvarnare reagerar snabbt på kall synlig rök från till exempel smältande plast. För den som vill ha det lilla extra så finns det brandvarnare som även har en termisk detektering.

Vad är en optisk brandvarnare?

En optisk brandvarnare är det miljövänligaste alternativet då inget radioaktivt avfall förekommer. Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök och är därför bäst på att upptäcka snabbt uppflammande bränder.

Är brandvarnare farligt?

En joniserande brandvarnare skall vara granskad och godkänd av Statens strålskyddsinstitut och är inte farlig för användaren. Vid normal användning är strålkällan inte åtkomlig och ingen strålning av betydelse ur hälsosynpunkt tränger ut till omgivningen.

Kan man se vilken brandvarnare som utlöses?

En brandvarnare detekterar och reagerar på rökpartiklar i luften, och inte på värme eller gas som många tror. Rökpartiklarna gör att brandvarnaren går i larm. Brandvarnaren reagerar även på dammpartiklar, fukt eller andra partiklar i form av pollen, insekter m.m. Dessa faktorer är oftast orsaken till falsklarm.

Måste brandvarnare sitta i taket?

Rekommendation om placering Montera brandvarnare i taket. Brandvarnare larmar snabbare när de sitter i taket. Röken stiger uppåt och går ned i brandvarnaren uppifrån. Det ska vara minst 50 cm till närmaste vägg runt brandvarnaren, detta för att undvika att luftströmmar fördröjer att den larmar för rök.

Vilka delar ingår i ett vanligt brandlarm?

Ett brandlarm består normalt av följande

  • Larmtryckknapp – För manuell aktivering.
  • Larmdon – Bland annat blixtljus och sirener.
  • Detektor – Den känner av och varnar vid brand.
  • Larmövervakning – En larmsändare sänder en signal till tex larmcentral.

Hur känslig är en brandvarnare?

Brandvarnare kan reagera på till exempel damm, pollen och vattenånga. Undvik därför att placera brandvarnaren på en plats med mycket drag, eftersom partiklar då kan få larmet att gå. Var noga med rengöring.

Kan brandvarnare gå igång utan anledning?

Falsklarm: Brandvarnaren larmar plötsligt utan orsak? Förutom rökpartiklar så detekterar brandvarnaren även partiklar som damm, pollen, vattenånga osv. Om brandvarnaren är placerad på en plats där damm kan blåsa upp eller en plats med mycket drag kan den ge falsklarm.

Vad kan utlösa brandvarnare?

En brandvarnare detekterar och reagerar på rökpartiklar i luften, och inte på värme eller gas som många tror. Rökpartiklarna gör att brandvarnaren går i larm. Brandvarnaren reagerar även på dammpartiklar, fukt eller andra partiklar i form av pollen, insekter m.m. Dessa faktorer är oftast orsaken till falsklarm.

Relaterade inlägg: