Hur länge betalar man för en gravplats?

Innehållsförteckning

Hur länge betalar man för en gravplats?

Hur länge betalar man för en gravplats?

Upplåtelse av gravplats kan förlängas mot en avgift efter 25 år. I samband med ny gravsättning i äldre grav förlängs gravrättstiden ytterligare i 25 år utan avgift. Detta gäller även i så kallade familjegravar. Vid förnyad gravsättning i en familjegrav, förlängs gravrättstiden med 25 år från den sista gravsättningen.

Vad kostar det att förlänga en gravplats?

En gravrätt innebär att den avlidne har rätt till en gravplats i 25 år räknat från datumet för gravsättningen. Platsen är kostnadsfri eftersom den bekostas av den begravningsavgift vi alla betalar.

Hur många får ligga i en grav?

När de anhöriga till en avliden har valt gravplats, skall de tillsammans utse en eller flera personer som ska ansvara för gravplatsen, d.v.s. en (eller flera) gravrättsinnehavare. I de flesta fall är det en gravrättsinnehavare som ska utses, men ibland kan flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Kan man köpa gravplats i förväg?

Planera i förväg Om man vet med sig i förväg att man kommer att dö inom en snar framtid på grund utav sjukdom eller ålderdom så kan det vara bra att utse en gravplats i förväg. Det är inte säkert att det alltid är möjligt, men det är en god idé att försöka då det förenklar en hel del för de efterlevande.

Vad händer om man inte sköter en grav?

Om graven missköts kan det medföra att gravrätten förverkas och att den återgår till begravningsverksamheten. Det finns dock alltid möjlighet att mot en avgift uppdra åt begravningsverksamheten att sköta graven.

Hur lång är en grav?

Rätten till gravplats varar i 25 år, men kan förlängas.

Vad kostar det att ha gravvård?

Mellan 3 kronor kostar det per år att låta förvaltningen sköta en grav - priset varierar med storleken.

Vad kostar det om kyrkan sköter graven?

Pris första året från 1200 kronor till 2300 kronor beroende på planteringsstorlek. 4Pris andra året och framåt från 560 kronor till 1000 beroende på planteringsstorlek. Startkostnad vid ny skötsel tillkommer.

Får man begravas på vilken kyrkogård man vill?

I Sverige finns det regler som kontrollerar var gravsättning får ske. Gravsättning av kista får endast ske på en allmän eller enskild begravningsplats, men det finns andra möjligheter för askan.

Kan man boka gravplats?

Om den avlidne inte tidigare lämnat några önskemål, så kan de anhöriga boka en visning av tillgängliga gravplatser på den utvalda kyrkogården hos kyrkogårdsförvaltningen eller begravningsbyrån. Med olika typer av gravar och gravsättningar följer flera varianter och möjligheter. Med dessa även vissa begränsningar.

Relaterade inlägg: