Hur fungerar World Wide Web?

Innehållsförteckning

Hur fungerar World Wide Web?

Hur fungerar World Wide Web?

World-Wide Web (WWW) är huvudsakligen ett samlingsnamn på alla nätverk och datorer som är anslutna till Internet, och där det körs en WWW-server. Servern svarar då med att skicka det begärda dokumentet till klienten, som sedan visar det på användarens skärm. ...

Vem är Tim Berners-Lee och vilken betydelse har hans arbete för www?

Timothy John "Tim" Berners-Lee, KBE, FRS, född i London i England, är skaparen av World Wide Web, en teknik som skapade förutsättningar för en bredare användning av Internet, och chef för World Wide Web Consortium.

Vem var det som uppfann internet?

Tim Berners-Lee Robert Cailliau World Wide Web/Inventors

När internet uppfanns?

Tim Berners-Lee Robert Cailliau World Wide Web/Inventors

Vem tävlade med World Wide Web?

Året är 1997 och i Melodifestivalen tävlar Nick Borgen med bidraget World Wide Web, en låt om internet.

Vad utvecklade Tim Berners-Lee?

Tim Berners-Lee utvecklar också den första webbläsaren, som gör det möjligt att surfa runt mellan de fåtal sidor som finns. Och så skapar han den första webbservern, samt första upplagan av HTML ”Hyper Text Markup Language” – som ju är det språk som webbsidor skrivs med.

Vilka olika upptäckter gjorde Berners-Lee?

Han skrev den första webbservern, http, och den första klienten, World Wide Web för Nextstep, som både kunde visa och redigera hypertext. Programmet gjordes först tillgängligt inom CERN och spreds sedan via Internet under 1991.

När kom internet för hemmabruk?

Man brukar säga att internet — world wide web — föddes den 1 januari 1983. Samma år togs det första e-postmeddelandet emot i Sverige. Den första webbplatsen kom den 6 augusti 1991 och fanns på http://info.cern.ch. Den går att besöka än idag.

Vem skapade arpanet?

Defense Advanced Research Projects Agency ARPANET/Inventors Arpanet – Advanced Research Projects Agency Network. Ett nätverk skapat av det amerikanska försvaret under kalla kriget, och en föregångare till dagens internet. TCP/IP – en standard för datakommunikation. Det är en förkortning av Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

När kom Arpanet?

Man brukar räkna med att internet kom till 29 oktober 1969, halv elva på kvällen. Två år senare, 1971, skickas det första e-postmeddelandet via Arpanet och år 1973 består nätverket av hela fyrtio uppkopplade datorer.

Relaterade inlägg: