Hur läser jag min elräkning?

Innehållsförteckning

Hur läser jag min elräkning?

Hur läser jag min elräkning?

elräkningarna står det hur många kilowattimmar du har förbrukat under perioden, och de rörliga posterna på fakturan räknas sedan ut utifrån denna förbrukning. Watt eller effekt kan förklaras som i vilken takt en apparat använder energi eller hur mycket energi som förbrukas per tidsenhet.

Vad betalar ni i nätavgift?

Nätavgiften är det du betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen till ditt hus eller lägenhet. Nätavgiften består av en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, överföringsavgiften. Abonnemangsavgiften baseras bland annat på hur stor huvudsäkring du har.

Vilka betalar energiskatt?

Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Energiskatten är en fast kostnad som tas ut för varje enskild kilowattimme el som du har använt. Det är alltså inte en procentuell andel av dina kostnader som det är för moms eller inkomstskatt.

Relaterade inlägg: