Varför skattetillägg?

Innehållsförteckning

Varför skattetillägg?

Varför skattetillägg?

Om du har lämnat en oriktig uppgift till ledning för beskattningen i exempelvis en inkomstdeklaration eller en skattedeklaration kan du bli skyldig att betala skattetillägg. En oriktig uppgift kan till exempel vara att du gör avdrag för en utgift som du inte har haft eller låter bli att deklarera en inkomst.

Hur räknar man ut skattetillägg?

Så här beräknas skattetillägget När det gäller slutlig skatt är skattetillägget 40 procent av den skatt som inte skulle ha bestämts om den oriktiga uppgiften hade godtagits. Om den oriktiga uppgiften beror på att ett belopp hänförts till fel beskattningsår är skattetillägget 10 procent i stället för 40 procent.

Vad kan påverka storleken på skattetillägg?

För att skattetillägg ska kunna tas ut måste det alltså finnas ett direkt samband mellan den oriktiga uppgiften och skatteuttaget. ... Om den oriktiga uppgiften inte har någon inverkan på skatteuttaget det aktuella beskattningsåret eller den aktuella redovisningsperioden, kan Skatteverket inte ta ut något skattetillägg.

Är skattetillägg avdragsgill?

Du kan bli tvungen att betala skattetillägg om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt och 20% av den moms eller de arbetsgivaravgifter som undanhållits. Skattetillägget är inte avdragsgillt.

Hur ska skattetillägg bokföras?

Kostnader för förseningsavgifter och skattetillägg klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Vad händer om det blir fel i deklarationen?

Många företagare är oroliga för att göra fel i deklarationen och därigenom bli extra granskade kommande år eller få böter. – Den enklaste påföljden är skattetillägget. Antingen 20 eller 40 procent av ett skatteunderlag som Skatteverket bestämmer. Det kan bli enorma belopp.

Hur bokför man skattetillägg?

Kostnader för förseningsavgifter och skattetillägg klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Vilka påföljder kan det bli om man lämnar oriktiga uppgifter i skattedeklarationen?

Om man lämnar en oriktig uppgift i sin deklaration som påverkar skatten så kan man bli skyldig att betala skattetillägg (49 kap. 4 § skatteförfarandelagen). Skattetillägget utgörs i så fall av 40 % av den skatt som din bekant har sluppit genom att göra det felaktiga avdraget (49 kap. 11 § skatteförfarandelagen).

Är förseningsavgift avdragsgill?

Böter och offentligrättsliga sanktionsavgifter får inte dras av (9 kap. 9 § IL). Exempel på avgifter som inte är avdragsgilla är företagsböter, övertidsavgifter, lagringsavgifter samt förseningsavgifter och skattetillägg enligt 48 och 49 kap. SFL.

Hur ska förseningsavgift bokföras?

Kostnader för förseningsavgifter och skattetillägg klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Relaterade inlägg: