Vad är räntan på uppskjuten reavinst?

Innehållsförteckning

Vad är räntan på uppskjuten reavinst?

Vad är räntan på uppskjuten reavinst?

Istället för att betala din vinstskatt kan du välja att göra uppskov istället. Det innebär att du skjuter upp skatten på framtiden. När man skjuter upp skatten så tar skatteverket en ränta på den skatteskuld som man skjuter upp. Räntan på den skatteskuld du skjuter upp motsvarar ca 3,25 % i bankränta.

Vad kostar uppskov av reavinstskatt?

Du betalar 2 505 kronor (30 procent av 8 350 kronor) i årlig skatt för ditt uppskov inkomståret 2020 och redovisar schablonintäkten i deklarationen 2021.

Hur mycket får man ha i uppskov?

Nu slopas taket för uppskov och du får istället betala en årlig skatt på 0,5% av vinsten. Tidigare var taket 1,45 miljoner kronor i uppskjuten vinst. Men nu kan du få uppskov med skatten på hela vinsten, även om den överstiger 1,45 miljoner kronor. De nya skattereglerna trädde i kraft vid årsskiftet.

När ska man betala uppskov?

Om du går tillbaka i tiden och begär uppskov måste du betala uppskovsränta för åren före 2021. Exempel: Du går tillbaka och gör uppskov i deklarationen för år 2017 då du gjorde en vinst på 500 000 kr på en bostadsförsäljning. Du får då betala uppskovsränta (0,5% på den uppskjutna vinsten) för åren 2018,2019,2020.

Varför tas räntan på uppskov bort?

Tanken med slopandet av uppskovsräntan är att öka rörligheten på bostadsmarknaden eftersom det anses minska hindren att flytta för de som byggt upp en stor latent skatteskuld. Ofta handlar det om människor som bott i sin bostad i årtionden och där en flytt skulle innebära en större månadsutgift.

Kan man få tillbaka räntan på uppskov?

Du som redan har ett uppskov behöver inte göra någonting. Du kan inte retroaktivt få tillbaka den årliga kostnaden för uppskovet. Du kommer att betala uppskovsränta i deklarationen 2021, eftersom du då deklarerar för dina inkomster 2020. Uppskovsräntan försvinner först från och med deklarationen som du lämnar 2022.

Hur mycket ska man betala av uppskovsbeloppet?

Du betalar 22 procent i skatt på uppskovsbeloppet du har återfört samt kostnadsränta på den uträknade skatten. Räntan beräknas från och med den 13 februari det år du gjorde den deklaration som du begär omprövning av, till och med den dag du betalar in skatten till Skatteverket.

Hur lång tid har man på sig att betala vinstskatt?

Hur länge får du ha ett uppskov? Du kan ha kvar uppskovet så länge som du äger den bostad som du köpte (ersättningsbostad) när du sålde din tidigare bostad och gjorde din vinst. Men när du säljer din ersättningsbostad måste du betala tillbaka uppskovsbeloppet.

Hur många år kan man få uppskov på skatten?

Du kan ha kvar uppskovet så länge du äger ersättningsbostaden. Med ersättningsbostad menas den bostad du köpte när du sålde din tidigare bostad och fick uppskov. När du säljer eller på annat sätt överlåter bostaden eller din andel av bostaden till en ny ägare ska uppskovet normalt återföras.

Hur mycket betalar du för ditt uppskov?

  • Årlig kostnad för ditt uppskov. Du som har ett uppskov betalar årligen en skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet. Skatten tas ut genom en schablonintäkt.

Vad är uppskovsränta?

  • Uppskovsränta är den kostnad som man får betala till Skatteverket varje år för att man har gjort uppskov på vinstskatten från en försäljning.

Hur betalar du skatt på uppskovsbeloppet?

  • Om du har ett uppskov betalar du årligen en skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet som tas ut genom en schablonintäkt. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Relaterade inlägg: