Får man dra av drivmedel?

Innehållsförteckning

Får man dra av drivmedel?

Får man dra av drivmedel?

När du har en tjänstebil, oavsett om den ägs, hyrs eller leasas av företaget, så kan du dra av alla bilkostnader i företaget. Även för drivmedel får du dra av 9,50 kr per mil för tjänsteresor och resor till och från arbetet. Betalar företaget dock drivmedel för privata resor ska du beskattas för s.k. drivmedelsförmån.

Är diesel avdragsgill?

Företaget betalar försäkring, skatt, service och andra kostnader för bilen. ... Kostnader för drivmedel är också avdragsgilla för företaget. Om du betalar drivmedel för en tjänstebil privat har du rätt till ersättning på 9,50 kronor per mil för bensin eller 6,50 kronor per mil för diesel.

Hur mycket betalar bönderna för diesel?

Den som tankar sin personbil med fossil diesel får betala 4 kronor och 71 öre per liter i miljöskatt (koldioxid- och energiskatt) för sin klimatpåverkan. Men lantbrukare kan kräva återbetalning på en viss del av skatten – en summa som i dag ligger på 1 krona och 43 öre per liter diesel.

Vilka betalar koldioxidskatt?

Så fungerar koldioxidskatten Skatten tas ut av de företag som tillhandahåller bränslen på marknaden. Den administrativa kostnaden är mycket låg, eftersom det är ett fåtal och i allmänhet stora företag som importerar fossila bränslen. Kostnaden förs vidare till konsumenterna genom påslag på priset.

Får jag dra av resor med förmånsbil?

Förmånsbilsförare som av någon anledning kör till och från arbetet med en privatägd bil, egen eller annans, får göra avdrag med 18,50 kr per mil. Den som gör arbetsresor med någon närståendes förmånsbil, får göra avdrag med 9,50 kr (6,50 kr för diesel) per mil.

Hur mycket får man dra av i milersättning?

Avdrag - Resor till och från arbetet För resor med egen bil beräknas dina utgifter till 18:50 kronor per mil. För resor med förmånsbil beräknas dina utgifter till 6:50 kronor per mil om bilen går på diesel och till 9:50 kronor per mil om bilen går på annat drivmedel (till exempel bensin, el eller etanol).

När redovisas Drivmedelsförmån?

Om din arbetsgivare betalar drivmedlet för dina privata resor så ska du beskattas för drivmedelsförmån. ... En drivmedelsförmån beräknas separat från en bilförmån och du beskattas för drivmedelsförmån månaden efter att du har tankat eller laddat bilen.

Hur många mil för att deklarera?

Om du reser till och från ditt arbete med bil kan du få avdrag om: avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst 5 kilometer och. du dessutom har gjort en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för fram- och återresan, jämfört med om du åkt kollektivt.

Vad betalar åkerier för diesel?

Pris vid pump: 18,84 kronor/liter. Varav skatt: 8,51 kronor/liter. Skattens andel av priset: 45,2 procent.

Hur mycket skatt är det på bensin och diesel?

Allt detta sammanräknat blir: Pris vid pump: 17,22 kronor/liter. Varav skatt: 10,18 kronor/liter. Skattens andel av priset: 59,1 procent.

Relaterade inlägg: