Vad finns i ett elskåp?

Innehållsförteckning

Vad finns i ett elskåp?

Vad finns i ett elskåp?

Ett elskåp är de grå, rektangulära klossarna som står placerade på gatorna runt om i våra städer. Elskåpet är en elcentral som ger er el till området den står i närheten av. Det kan vara ett villaområde eller en hel stadsdel. Elen som finns i elskåpen kommer från kraftledningarna.

Hur funkar elskåp?

Elcentralen är helt enkelt ett litet skåp som där säkringarna sitter samlade. Den innehåller ofta en jordfelsbrytare också. ... Jordfelsbrytaren är en smart säkerhetsfunktion som slår av all ström om något blir fel. Den stänger alla grupper i bostaden som är kopplade till jordfelsbrytaren.

Relaterade inlägg: