Vad får man sätta i en minneslund?

Innehållsförteckning

Vad får man sätta i en minneslund?

Vad får man sätta i en minneslund?

Skötsel av minneslund Denna plats är till för att hedra minnet av den avlidne och här kan man ställa snittblommor och tända ljus till minne av den avlidne. All kostnad för skötsel täcks av begravningsavgiften som alla betalar via skatt.

Vad kostar en begravning i minneslund?

Den avlidnes kropp kan kremeras, sedan gravsätts askan eller strös i en minneslund. Kostnaden för detta är cirka 5 000 kronor. Men för de flesta känns säkert en begravning viktig; det är en samling för att ta avsked och hedra minnet av en avliden person.

Kan man välja minneslund?

Man kan välja en gravsättning av kista eller kremering. Efter kremeringen kan sedan urnan med aska t ex gravsättas i en grav, minneslund eller askgravplats. Man kan även välja att sprida askan på en annan plats än begravningsplatsen.

Vad innebär askgravlund?

En askgravlund påminner mycket om en minneslund sett till utformning. Oftast utgörs askgravlunden av ett avgränsat område med en speciellt avsedd plats för namnskyltar. Det finns även en så kallad smyckningsplats där du som anhörig är välkommen att hedra den avlidne med ljus och snittblommor.

Vad är en Asklund?

Minneslunden och Asklunden är två helt anonyma gravskick utan gravrätt. I minneslunden grävs askan ner på en gräsyta, men den sprides ovan mark i asklunden. ... På många kyrkogårdar gravsätts inga askor under vinterhalvåret på grund av tjälen.

Vad är Kistlund?

I en kistlund gräver man ned kistan precis som man gör med en urna i en minneslund. Men här är inte gravplatsen anonym, och man får som anhörig gärna markera platsen med en lite gravhäll eller platta.

Vad kostar en borgerlig begravning?

Ungefärlig grundkostnad för en borgerlig begravning är cirka 14 600 kr och då ingår borgerlig officiant, ceremonivärd, omhändertagande och administrativa tjänster. Sedan kan kostnader för valet av kista, urna, dödsannons, solist, programblad och transport tillkomma.

Vad kostar en kista i wellpapp?

När hon kollade upptäckte hon att det finns kistor av wellpapp, som kostar under 2.000 kronor - mindre än hälften så mycket som billigaste träkistan på Gotland som kostar omkring 4.500.

Kan man välja kyrkogård?

Hur väljer man gravplats? Det vanligaste är att man gravsätts i en grav i sin hemförsamling. I mån av gravplatser kan man även välja andra begravningsplatser som ligger utanför hemförsamlingen. Gravrättsinnehavaren, om det är annan än den avlidne, måste alltid lämna sitt samtycke till gravsättning i graven.

Får man välja kyrka för begravning?

Att välja plats Alla har en garanterad plats för begravning i den kommun och församling som de tillhör. Vill du begravas i en annan kommun än din egen kan du (om du gör detta i förväg) ringa till den aktuella kommunen och höra efter vad som gäller.

Relaterade inlägg: