Får man köra A traktor med klass 2 kort?

Innehållsförteckning

Får man köra A traktor med klass 2 kort?

Får man köra A traktor med klass 2 kort?

För att köra traktor a eller motorredskap klass II behöver du ett körkort eller ett traktorkort. För att få köra traktor b krävs ett körkort för bil. ... Motorredskap klass II på vägar (motorredskap som är gjorda för en hastighet på högst 30 km/timmen). Moped klass II.

Måste moped klass 2 ha halvljus?

Belysning. Alla mopeder måste ha halvljus, blinkers, bromsljus, bakljus och en röd reflex baktill. Helljus är inget krav. Helljus är förbjudet att ha tänt under körning i dagsljus eller på vägar med fungerande vägbelysning.

Får man åka fler än två i en EPA?

Får det vara fler än två personer i EPA- eller A-traktor? Ja, om det inte utgör fara. Enligt Trafikförordningen SFS(1998:1276) 3 kap. 79§ får passagerare inte tas med i sådant antal eller placeras så att fara kan uppstå.

Får man köra traktor med B körkort?

För att köra traktor b krävs som lägst B-körkort. Om du ska köra traktor med tillkopplade släp i yrkesmässig godstrafik krävs behörigheten C eller CE. ... Traktor b ska köras på vägen. Ingen av traktorerna får köras på motorväg eller motortrafikled.

Vad kostar ett förarbevis för moped klass 2?

Du betalar 150 kr och skickar in blanketten tillsammans med foto på dig själv (måste vara godkänt för id-handlingar) och får sedan ditt förarbevis. Fram till du får ditt förarbevis kan du köra moped med vanlig legitimation dock högst i två månader från och med utfärdat kunskapsprov.

Vad krävs för att få skjutsa på en moped klass 2?

Du får skjutsa två barn under sex år om den som kör fordonet har fyllt arton år. Vid skjutsning på moped klass II måste den som fyllt sju år använda skyddshjälm. Passagerare som inte fyllt sju år får använda annat lämpligt huvudskydd.

Relaterade inlägg: