Vad får man kombinera dimljus med?

Innehållsförteckning

Vad får man kombinera dimljus med?

Vad får man kombinera dimljus med?

Det klassiska felet som många gör är att de använder dimljusen i kombination med halvljus. Det är olagligt och om du stoppas kan du böter för att använda denna kombination av lampor. Den enda kombination du får göra är att använda dimljusen tillsammans med positionsljus.

Vilka ljus får man kombinera?

Den ljuskombination som du får använda när du kör är halvljus och parkeringsljus. Det är inte tillåtet att kombinera halvljus med dimljus, varselljus eller extraljus. Den enda ljuskombination som du får använda när bilen är i rörelse och har halvljus på är parkeringsljus.

Får man kombinera halvljus med dimljus?

Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt. Annat ljus är ljus som avges från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halv- ljusstrålkastare. mörker ska du använda helljus eller halvljus. ... Annat ljus får inte användas.

Vilka ljus ska vara på bil?

Fordon får bara visa vitt eller gult ljus framåt. I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda annat ljus. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt. Med annat ljus menas ljus från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare.

Relaterade inlägg: