Vilka ska gå grundkursen ADR?

Innehållsförteckning

Vilka ska gå grundkursen ADR?

Vilka ska gå grundkursen ADR?

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

Vad är syftet med att ta ADR utbildningsintyg?

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. ADR-intyget visar att föraren har genomgått förarutbildning och därefter har examinerats med godkänt resultat. I Sverige ansvarar MSB för utbildning och examinering av förare samt utfärdande av ADR-intyg.

Vilka olika behörigheter finns det i ADR-intyget?

Brand och första hjälpen ingår, både teoretiskt och praktiskt. Finns för styckegods, tank och klass 1 och 7. Behörigheten till ADR-intyget är indelade i steg beroende på vad som ska transporteras. Kravet för att genomföra någon av påbyggnadskurserna (Tank, klass 1 eller 7) är godkänd Grundutbildning.

Vad är ADR för någonting och hur ofta skall den förnyas?

ADR-utbildning är ett måste för alla som kör farligt gods, men allt fler glömmer att förnya intyget i tid. Något som blivit ett problem för branschen enligt MSB. Ett ADR-intyg gäller i fem år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har dock upptäckt en ökning av lastbilsförare som inte förnyar intyget i tid.

Vilka har ansvar vid transport av farligt gods?

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller annan behörig myndighet. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som föreskriver om regler för farligt gods på väg (ADR-S) i Sverige.

Relaterade inlägg: