Vad får man köra med Skepparexamen?

Innehållsförteckning

Vad får man köra med Skepparexamen?

Vad får man köra med Skepparexamen?

En skepparexamen krävs för att få köra en fritidsbåt som är större än 12×4 meter, och för att köra båtar i kommersiellt syfte med upp till 12 passagerare ombord. Begreppet skepparexamen är en äldre form av examen som idag omarbetats till, och ersatts av, kurserna Fartygsbefäl klass 8 och Kustskepparintyg.

Vad är Fartygsbefäl klass 8?

Rättigheter i inre fart. Behörigheten fartygsbefäl klass VIII inre fart medför rätt att tjänstgöra som befälhavare på svenska handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om högst 70.

Hur stor båt får man köra med Skepparexamen?

Den som framför ett fritidsskepp, med en längd om 12 meter eller mer och en bredd om 4 meter eller mer, ska som lägst inneha Kustskepparintyg. Läs mer om Kustskepparintyg på Nämnden för båtlivsutbildnings webbplats.

Hur fort får man köra med båt?

50 knop motsvarar över 92 km i timmen. Idag är det fullt lagligt för vem som helst, även minderåriga, att utan någon som helst dokumenterad kunskap om sjövägsregler och navigation att framföra en fritidsbåt i helt fri fart. Det finns idag båtar, som gör över 90 knop eller bortåt 170 km i timmen.

Vad kommer efter Kustskeppare?

Har du redan ett Kustskepparintyg kan du på bara tre dagar uppgradera till Fartygsbefälsexamen klass VIII.

Relaterade inlägg: