Hur mycket får man i försörjningsstöd?

Innehållsförteckning

Hur mycket får man i försörjningsstöd?

Hur mycket får man i försörjningsstöd?

I Sverige är riksnormen för försörjningsstöd, årligen fastställd av Socialstyrelsen, 4180 kronor per månad för ensamstående 2021, 6800 kr för två samboende och olika belopp för barn beroende på ålder. Dessutom tillkommer en summa för boendet beroende på vad det kostar i det individuella fallet.

Vad är socialbidragsnormen?

Försörjningsstöd består dels av en "riksnorm" och dels av "skäliga kostnader utanför riksnormen". I riksnormen ingår kostnader för bland annat livsmedel, kläder och skor. Skäliga kostnader utanför riksnormen är bland annat hyra och hushållsel. Det ekonomiska biståndet regleras av socialtjänstlagen.

Vem kan få socialbidrag Stockholm?

Om du inte kan säkra din försörjning genom egna inkomster och tillgångar, inte har rätt till ersättning från annan myndighet eller väntar på beslut från en annan myndighet kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Ta kontakt med din stadsdelsförvaltning ungefär en månad innan dina inkomster och tillgångar kommer ta slut.

Vad innefattar försörjningsstöd?

Du får också pengar till ditt boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. Du kan också få pengar till läkarvård, medicin, tandvård och glasögon efter särskild prövning.

Vad ingår i socialbidraget?

Riksnormen innehåller kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Försörjningsstödets andra del består av faktiska skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa.

Relaterade inlägg: