Vad får man för en njure?

Innehållsförteckning

Vad får man för en njure?

Vad får man för en njure?

Förbjudet att sälja och köpa organ Organdonation förekommer på en del håll i världen där fattiga människor kan lockas att sälja till exempel sin ena njure till njursjuka patienter som kan betala. Det är olagligt i Sverige. Däremot har du som är levande donator rätt till ersättning för eventuella merkostnader.

Hur mycket får man för en njure på svarta marknaden?

Det betyder att bara de personer som har gott om pengar har möjlighet att köpa en ny njure på den svarta marknaden. För den som säljer en njure så kan dessa erhålla en ersättning på mellan 100 000 kronor upp till 300 000 kronor. Dock finns det personer som inte får mer än 10 0 kronor för sina njurar.

Hur mycket kan man sälja sina organ för?

Sedan 30 år är det lagligt för medborgare att sälja sina organ via en statlig förmedlingsorganisation för mellan 20 000-40 000 kronor. Utländska köpare är däremot förbjudna.

Vad händer om man donerar en njure?

Njurar kan transplanteras både från avlidna och levande donatorer. Det går nämligen att leva med bara en njure. Drygt en tredjedel av alla njurtransplantationer sker med en njure från en levande donator, eftersom behovet inte täcks genom njurdonation från avlidna.

Hur mycket är en kropp värd?

Om en människa skulle sälja allt hon har, från njurar till blod eller hår, skulle hon vara värd ungefär två miljoner amerikanska dollar, motsvarande cirka 15 miljoner svenska kronor.

Vad kostar ett hjärta på svarta marknaden?

En lever eller hjärttransplantation kostar runt 350 000 kronor. En njurtransplantation kostar kring 150 000 kronor. Det innebär förstås att de fattiga, som ofta är donatorer, inte har en chans att själva få några nya organ.

Vilka kroppsdelar kan man sälja?

Så mycket är dina organ värda på svarta marknaden

  • Skalle med tänder: 7 610 kronor.
  • Skalp: 3 850 kronor.
  • Axel: 3 171 kronor.
  • Kransartär: 9 742 kronor.
  • Hjärta: 754 721 kronor.
  • Lever: ca 1 miljon kronor.
  • Hand och underarm: 2 460 kronor.
  • Mjälte: 3 245 kronor.

Relaterade inlägg: