Vad är viktigt när man gör källhänvisningar?

Vad är viktigt när man gör källhänvisningar?

Vad är viktigt när man gör källhänvisningar?

Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den.

Vad ska vara med i en källförteckning?

Det som ska vara med i källförteckningen är bokens författare, tryckår, titel på boken samt förlag och förlagsort . Det är bra om man kursiverar titeln så att det syns tydligt. Exempel: Mankell, Henning, (2002), Innan frosten, Leopard förlag, Stockholm.

Vad är det viktigaste med att ha en källförteckning när du skriver dina skolarbeten?

När du skriver ett skolarbete, är det viktigt att du anger var du har tagit informationen från. Anledningen är att andra personer ska få lättare att ta del av uppsatsen, samt lära sig något från den, och inte minst för att de ska kunna utforska samma källor som angetts.

Vad ska vara med i en fotnot?

I fotnoten skriver du en fullständig referens till källan första gången du hänvisar till den. Här skrivs författarens förnamn först (i motsats till i referenslistan, där efternamnet skrivs först). Om du hänvisar till samma källa igen ska du skriva en förkortad fotnot.

Vad ska man tänka på när man skriver källkritik?

Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning.

 1. Avsändare och budskap. Ta reda på så mycket som möjligt om upphovspersonen eller utgivaren. ...
 2. Sök källans ursprung. ...
 3. Är källan äkta? ...
 4. Vilket budskap har källan? ...
 5. Hur ser källan ut? ...
 6. När tillkom källan? ...
 7. Går bilden att lita på? ...
 8. Tror du på källan?

Hur man gör en källförteckning?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Hur anger man källhänvisning?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

Hur skriver man om källor?

Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen.

Varför skriver man källförteckning?

När du gör ett arbete i skolan är det viktigt att berätta varifrån informationen kommer och därför ska du skriva upp alla källor (till exempel böcker, artiklar och webbsidor) som du använt dig av. Detta gör man för att läsaren ska kunna hitta de källor du har använt.

Hur hänvisar man till internetkällor?

Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok). Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel.

Vad krävs för källförteckning i en bok?

 • Därför krävs det en fullständig källförteckning i slutet av ditt arbete där du listar alla källor i bokstavsordning. Bok med en författare Författarens efternamn och förnman; utgivningsår (copyrightår); titel; Serie, volym, del, band; upplaga (om ej 1:a) ; Förlagsort (ej tryckort!) och förlag. Persson, Olof. 2001.

Vad är källförteckningen i dina referenser?

 • Källförteckningen. Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete. Var noga med att huvuduppslagen i dina referenser i ...

Hur ska källförteckningen placeras i dokumentet?

 • Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete.

Relaterade inlägg: