Vad får väktare inte göra?

Innehållsförteckning

Vad får väktare inte göra?

Vad får väktare inte göra?

Väktaren har inga särskilda befogenheter utöver envars rätt, förutom rätt att bära batong (som en del av uniformen) samt att i tjänsten och på sitt bevakningsområde gäller ett förstärkt rättsskydd. För att bära batong och bruka handfängsel måste väktaren vara utbildad och ha fått tillåtelse av sin arbetsgivare.

Vilka får utföra bevakning utan att ha en auktorisation?

3. Ett auktoriserat bevakningsföretag som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet för bevakning av enskild person för dennes skydd eller föreskriven utbildning av väktare behöver inte auktorisation av denna verksamhet under förutsättning att den före ikraftträdandet har getts tillkänna för tillsynsmyndigheten.

Får en väktare gå igenom väskan?

Det är tillåtet för en väktare att titta i din väska, om du ger ditt godkännande till det. Vägrar du detta får väktaren inte öppna väskan och titta. Om du vägrar kan väktaren i vissa fall tillkalla polis. Att öppna och genomsöka en väska klassas enligt lag som en kroppsvisitation, se RB 28 kap.

Får man jobba som väktare om man är dömd?

För att bli ordningsvakt ska du vara 20 år, laglydig och lämplig för uppdraget. Du ska klara ett fysiskt test, språktest och intervju. Med laglydig innebär att du ska vara ostraffad och inte förekomma i polisens misstanke- och brottsregister. Du ska inte ha blivit dömd för något brott inom de senaste fem åren.

Relaterade inlägg: