Vad får kontrollanter göra Västtrafik?

Innehållsförteckning

Vad får kontrollanter göra Västtrafik?

Vad får kontrollanter göra Västtrafik?

Kontrollanterna kan stå utanför fordonen och kontrollera biljetten när du stiger på, eller kontrollera biljetter ombord på fordonen. Kontrollanterna har alltid arbetskläder där det tydligt framgår att de arbetar som biljettkontrollanter, samt identitetsbricka.

Måste kontrollant vara?

Att resa utan biljett är bedrägligt beteende och kan ge fängelse. (9 kap 2§ 2 st. ... Du blir även tagen på bar gärning om du uppvisar en falsk biljett eller ett ogiltigt färdbevis. Skulle du bli tagen på bar gärning har en kontrollant rätt att gripa dig och hålla kvar dig på platsen tills dess att en polis kommer dit.

Får biljettkontrollanter be om legitimation?

I lagen framgår ingenstans att en kontrollant har rätt att kräva att passagerare uppger namn, personnummer eller visar legitimation. En kontrollant har däremot befogenhet att avvisa en resenär med ogiltig biljett, eller som vägrar betala tilläggsavgift, från färdmedlet (5 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik).

Kan Biljettkontrollant?

Enligt SL så får biljettkontrollanterna ”inte omhänderta, gripa eller hålla kvar resenärer som saknar giltig biljett.” Så kommer det kontrollanter räcker det med att du lugnt och sakligt förklarar för dem att du inte tänker visa upp din biljett utan i stället välja att gå av tåget/ut från stationen.

Är man tvungen att visa sin biljett för en kontrollant?

rättegångsbalken (RB). Att resa utan giltig biljett är ringa bedrägeri, och kan leda till böter eller fängelse (9 kap. ... För att en kontrollant ska påträffat dig på bar gärning, måste kontrollanten exempelvis följt efter dig och uppmärksammat att du inte betalat för biljetten när du steg på spårvagnen.

Vad får man i böter om man plankar?

Om man inte har en giltig biljett räknas det som plankning och ger 1 500 kronor i böter.

Måste jag visa biljett för kontrollant?

rättegångsbalken (RB). Att resa utan giltig biljett är ringa bedrägeri, och kan leda till böter eller fängelse (9 kap. ... För att en kontrollant ska påträffat dig på bar gärning, måste kontrollanten exempelvis följt efter dig och uppmärksammat att du inte betalat för biljetten när du steg på spårvagnen.

Får kontrollanter kräva id?

I lagen framgår ingenstans att en kontrollant har rätt att kräva att passagerare uppger namn, personnummer eller visar legitimation. En kontrollant har däremot befogenhet att avvisa en resenär med ogiltig biljett, eller som vägrar betala tilläggsavgift, från färdmedlet (5 § lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik).

Relaterade inlägg: