Får man skjuta bävrar?

Innehållsförteckning

Får man skjuta bävrar?

Får man skjuta bävrar?

Vak- eller smygjakt i gryning och skymning är de vanligaste jaktsätten. Det är tillåtet att använda fällor för att fånga och döda skadegörande bävrar. Särskilt tillstånd erfordras och den ansvarige jägaren måste ha gått en kurs i bäverfångst.

Hur blir man av med bäver?

Fångst med slagfälla är den mest effektiva jaktmetoden. På grund av detta har Naturvårdsverket godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Men eftersom det är viktigt att fällorna används på rätt sätt är det endast särskilt utbildade fångstmän som får använda dem.

Hur länge får man skjuta bäver?

Bäverjakt hör våren till. Här kan du läsa om vad som gäller kring jakten på vår största gnagare. Jakttid: 1 oktober–15 maj i Dalarnas och Gävleborgs län samt alla län norr om dessa.

Vart skjuta bäver?

Det optimala är att bävern sitter med ryggen mot vattnet och en liten bit upp på land då får du den om än skottet inte träffar centrala nervsystemet.

När får man riva Bäverhydda?

1 oktober till 30 april. För att riva en bäverhydda krävs tillstånd året runt.

Får man förstöra Bäverdamm?

Enligt 29 § jaktförordningen (SFS 1987:905) får Länsstyrelsen ge tillstånd att förstöra bäverns boplats eller dammbyggnad mellan 1 oktober och 30 april. Tillstånd lämnas enbart om det är absolut nödvändigt för att förhindra omfattande skador. Mellan maj och september behövs inget tillstånd att riva bäverdämme.

Relaterade inlägg: