Vilka blodgrupper kan ett barn få?

Innehållsförteckning

Vilka blodgrupper kan ett barn få?

Vilka blodgrupper kan ett barn få?

Varje person har två arvsanlag som kan vara A+A, A+0, B+B, B+0, A+B eller 0+0. A och B är så kallade dominanta anlag, medan 0 är recessivt, alltså inte dominant. Det innebär följande: Du som har kombinationen A+A får blodgruppen A.

Vilket blod kan ges till alla?

De här kombinationerna är möjliga inom AB0-systemet:

  • A kan ge blod till A och AB.
  • 0 kan ge blod till alla blodgrupper.
  • B kan ge blod till B och AB.
  • AB kan ge blod till AB.

Hur många har negativ blodgrupp?

Fördelning av blodgrupper
BlodgruppSverigeVärlden
0-6 %7 %
AB+5 %3 %
B-2 %2 %
AB-1 %0,75 %

Har syskon alltid samma blodgrupp?

Om ett syskon eller en förälder har blodgruppen O-, är sannolikheten större för att även den egna blodgruppen är O-. En patient med blodgruppen O- kan endast ges blod från den egna blodgruppen, men akutblod kan ges alla övriga patienter i situationer där man inte hinner ta reda på patientens blodgrupp.

Hur vet man sina barns blodgrupp?

När du blir inskriven på en barnmorskemottagning tar barnmorskan ett blodprov. Det visar vilken blodgrupp du har och om den är Rh-negativ eller Rh-positiv. Vid en del landsting kontrollerar barnmorskan även barnets blodgrupp i samma blodprov.

Hur får jag reda på mitt barns blodgrupp?

Genom att ta ett vanligt blodprov av mamman kan man nu urskilja fostrets DNA i blodplasman och se om fostret är RhD-positivt eller negativt. Det betyder att endast de kvinnor som bär på ett RhD-positivt barn får profylax under graviditeten.

Hur många har O negativ?

För närvarande är knappt 8 procent av blodgivarna O negativa. Antalet aktiva blodgivare är cirka 10 000.

Varför kan blodgrupp 0 ge till alla?

B kan ge blod till B och AB och ta emot blod från blodgrupp B och 0. AB kan bara ge blod till AB men ta emot blod från alla blodgrupper. 0 kan ge blod till alla blodgrupper men bara ta emot blod från sin egen blodgrupp. Ett protein, som kan finnas på blodkroppens yta, är den så kallade Rh-faktorn.

Vilken är den mest sällsynta blodgruppen?

Efter närmare 30 år har forskare i Lund och Bristol löst gåtan om en blodgruppsällsynt att man bara känner till ett tiotal människor som har den, varav en enda är blodgivare. När det cancerrelaterade proteinet EMP3 saknas på blodceller får man blodgruppen MAM-negativ.

Vilken är den mest ovanliga blodgruppen?

Blodgrupp A är vanligast i Sverige, därnäst kommer blodgrupp 0. Blodgrupperna AB och B är ganska ovanliga. I många länder används bokstaven O i stället för siffran noll.

Relaterade inlägg: