Hur mycket betalar jag Kommunal?

Innehållsförteckning

Hur mycket betalar jag Kommunal?

Hur mycket betalar jag Kommunal?

Avgiftsbeloppen uppdateras varje år. Kommunals kongress 2019 beslutade att det är rimligt att den lägsta avgiftsnivån åtminstone ska täcka kostnaden som varje medlem har. Därför höjs den lägsta medlemsavgiften nu till 140 kronor.

Hur betalar man a kassa Kommunal?

Du betalar din avgift till oss genom något av följande alternativ: Autogiro - anmäl dig direkt i din internetbank. Sök upp Kommunals a-kassa med bankgironummer 5862-8371. Betalarnummer är ditt personnummer.

Vad får man för fackavgiften?

Bakgrund. Procentavgiften, i genomsnitt 1,07 procent, går till både central och lokal facklig verksamhet. 0,6 procent går till förbundet centralt, och i genomsnitt 0,47 procent till avdelningen.

Vad ingår i fackavgiften Kommunal?

I medlemsavgiften ingår en bra hemförsäkring, inkomstförsäkring och en försäkring mot olycksfall och skador på fritiden. Du erbjuds även en bra livförsäkring, som betalar ersättning både vid lång sjukskrivning och vid dödsfall.

Under vilka villkor får en kommun ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller?

Kommunerna får som huvudregel ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller (2 kap 5 § kommunallagen (2017:725), KL). Om det är fråga om tjänster eller nyttigheter som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.

Hur mycket ska man betala till a-kassan?

Gå med i a-kassan när du får ditt första jobb. Det kostar ungefär 100-200 kronor i månaden och ger dig ekonomisk trygghet under hela arbetslivet. Sju av tio är redan med i a-kassan och du som arbetar i Sverige har också rätt att bli medlem.

Hur vet jag om jag betalar a-kassa?

Logga in på Mina sidor. Där ser du vilka uppgifter du behöver lämna in för att få besked om vilken ersättning du har rätt till. Kontakta din a-kassa om du behöver hjälp att logga in.

Relaterade inlägg: