Hur räknar man ut underlag för särskild löneskatt?

Innehållsförteckning

Hur räknar man ut underlag för särskild löneskatt?

Hur räknar man ut underlag för särskild löneskatt?

Underlag för beräkning av särskild löneskatt Underlaget för skatten beräknas genom att summera de belopp som företaget har betalat för Avgiftsbefrielseförsäkring. Beloppet finns på årsavräkningen som Fora gör på fakturan i februari. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Vad är löneskatt på pensionskostnader?

Du som arbetsgivare skall betala löneskatt med 24,26 % på pensionskostnaderna. Det belopp som vi debiterat er under året och som, enligt vår uppfattning, ska ingå i underlaget för särskild löneskatt redovisar vi i en specifikation till fakturan.

När ska man betala särskild löneskatt?

Den som bedriver passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt med 24,26% på överskottet. Detta gäller oavsett ålder.

Vad är underlag för avkastningsskatt?

Det är en schablonbeskattning där skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar ditt försäkringskapital med föregående års statslåneränta enligt lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel dock lägst 0,5 procent. För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget.

Vad är underlag för särskild löneskatt på pensionskostnad eget pensionssparande?

Du ska betala särskild löneskatt med 24,26 procent på ditt avdrag för pensionssparande. Den särskilda löneskatten drar du av i punkt 24 i N3A-bilagan. Underlaget för den särskilda löneskatten, det vill säga ditt avdrag för pensionssparande, ska du redovisa i ruta 10.6 Eget i Inkomstdeklaration 1.

Vad betyder löneskatt?

Arbetsgivare ska betala 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Som arbetsgivare ansvarar ni själva för redovisningen till Skatteverket och den skattemässiga hanteringen av särskild löneskatt.

Varför betalar man särskild löneskatt?

Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. ... Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

Hur beräknar man löneskatt?

Arbetsgivare ska betala 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Som arbetsgivare ansvarar ni själva för redovisningen till Skatteverket och den skattemässiga hanteringen av särskild löneskatt.

Vad är särskild löneskatt i Fora?

  • Underlag för beräkning av särskild löneskatt. Av de premier och avgifter som betalas in till Fora ingår följande i underlaget för SLP: Avtalspension SAF-LO. Deltidspensionsavsättning. Extra pensionsavsättning. Livsarbetstidspension. Arbetstidspension. Extra pensionspremie. Premiebefrielseförsäkring.

Hur ska arbetsgivare betala löneskatt?

  • Löneskatt. Arbetsgivare ska betala 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Ni ansvarar själva för redovisningen till Skatteverket och den skattemässiga hanteringen av särskild löneskatt.

Vad behöver ni för att beräkna löneskatten?

  • För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Hur redovisas löneskatt på pensionskostnader?

  • Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas på inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxering.

Relaterade inlägg: