Vad betyder Bromsvärdena på Besiktningsprotokollet >?

Innehållsförteckning

Vad betyder Bromsvärdena på Besiktningsprotokollet >?

Vad betyder Bromsvärdena på Besiktningsprotokollet >?

Bromsvärdena visar bromskraften strax innan hjulen stoppar i rullbromsprovaren. Med hjälp av värdena kan Bilprovningen se skillnaderna mellan de olika hjulen på samma axel. ... Skillnader i bromskraft mellan hjulen på samma axel får uppgå till högst 30 procent och om skillnaden är mer än 30 procent underkänns fordonet.

Vad betyder Besiktningsprotokollet?

Efter varje utförd kontrollbesiktning får man ett protokoll med resultatet. Detta besiktningsprotokoll är en offentlig handling, vilket betyder att vem som helst kan begära att få läsa det. Den enda information som krävs för att få ut protokollet är ett registreringsnummer.

Vad betyder 2 besiktning?

Om du får en tvåa så skall denna åtgärdas och du skall göra en efterkontroll, vilket kostar pengar. Men om du istället gör en enkel kontroll innan så kan du slippa detta. Nu finns inte ettor och tvåor längre, utan saker som måste åtgärdas, vanligtvis kallad tvåa, med eller utan återbesök.

När ska bilen besiktigas Slutsiffra 1?

Slutsiffra 1: Besiktningsperiod November - Mars. Körförbud fr. o.m 1 April. Slutsiffra 2: Besiktningsperiod December - April.

Vad är bra Bromsvärde?

Bromsvärdena visar bromskraften strax innan hjulen stoppar i rullbromsprovaren. ... Skillnader i bromskraft mellan hjulen på samma axel får uppgå till högst 30 procent och om skillnaden är mer än 30 procent underkänns fordonet.

Kan man se besiktningsprotokoll?

Transportstyrelsen skickar inte ut besiktningsprotokoll. Om du vill ha en kopia på ett protokoll, ska du vända dig till det företag som har genomfört besiktningen.

Hur läser man besiktningsprotokoll?

Det är viktigt att förstå att besiktningsprotokollet är upprättat en viss dag och innefattar vad som gällde just den dagen. Det kan till exempel vara småskador som sedan ägaren har åtgärdat. Fråga vad som har gjorts i fastigheten efter besiktningstillfället.

Vad ger en 2a på besiktningen?

En tvåa på besiktningen innebär att du har en månad på dig att åtgärda felet för att senare besiktiga bilen igen. Lämna bilen till oss, så åtgärdar vi tvåan och genomför en ombesiktning av fordonet så du slipper tänka på det.

Vad ger ombesiktning?

Vid efterkontroll begränsas kontrollen främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker besiktningsteknikern nya allvarliga fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt. Enklare fel som upptäcks meddelas muntligt.

Hur vet man när man ska besiktiga bilen?

Hur vet jag när jag ska besikta bilen? Genom att fylla i ditt registreringsnummer på besikta.se kan du se när besiktningsperioden för just din bil tar slut. Här kan du även boka en tid för din besiktning. Vill du ha en påminnelse via e-post eller SMS i god tid, registrera dig på Mina Sidor.

Relaterade inlägg: