Vad betyder?

Innehållsförteckning

Vad betyder?

Vad betyder?

subst. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till vad.

Vad betyder värd?

Vad betyder värd? person som man är gäst hos; person som man hyr bostad av; person som förestår ett hotell, pensionat eller dylikt.

Vad betyder Förklinga?

Förklinga betyder ungefär detsamma som bortdö.

Vad betyder möta?

Möta betyder ungefär detsamma som komma i beröring med.

Vad menas med snöbyar?

Snöbyar: Faller ur bymoln. Lätt snöby - Blir vitt på marken, men just inget mer. Snöby - Upp till 5 cm. Kraftig snöby - Mer än 5 cm.

Har kanske vad?

Vad betyder kanske? uttryck för den talandes osäkerhet: möjligen, eventuellt: jag/han kommer kanske, hon är kanske vår främsta sångerska; (för att understryka det självklara i en retorisk fråga) är jag inte chef här k.?

Vad betyder en vård?

En vård var i svensk folktro benämningen på en personlig skyddsande som åtföljde människosjälen från födelsen till dödsstunden. Ordet kommer från fornsvenskans varþer som betyder vakt eller beskyddare och det finns även i engelskan som warden.

Vad menar med vård?

Vård, omvårdnad och omsorg. En god omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och tillvarata den enskildes egna resurser för att bevara samt återvinna optimal hälsa. Omvårdnad baseras på respekt för integritet, värdighet och autonomi.

Vad är en synonym?

En synonym (grekiska syn, 'samman' + onoma, 'namn') är ett ord, som har samma eller snarlik betydelse som visst annat ord.

Vilka ord betyder samma sak?

Samma vs. Samma betyder att det är en och samma sak – likadan betyder att det är två olika saker som är likadana. Du har till exempel inte samma byxor som din kompis, såvida ni inte har delad vårdnad om ett och samma par.

Relaterade inlägg: